Tillväxtanalys gd, Sverker Härd

Vad händer i Ukrainauppdraget?

Vi har fått ett nytt regeringsuppdrag och Peter Frykblom, chefsekonom på Tillväxtanalys och ansvarig för uppdraget berätter mer om det. 

Vad innebär regeringsuppdraget?

– Vi ska analysera effekterna för näringslivet i Sverige av de störningar och chocker på marknader som kan uppstå som en följd av Rysslands invasion av Ukraina. Vi studerar handelsflöden, störningar på både insats- och efterfrågesidan samt effekter av ändrade priser. Även samhällsekonomiska konsekvenser i stort ska belysas.

Vilka effekter har ni kunnat se hittills?

– Priserna på energi har stigit kraftigt, det gäller både drivmedel, gas och el. Detta är troligtvis vad som hittills har haft störst effekt på både svenskt näringsliv och samhället i övrigt. Som privatpersoner ser vi de högre energipriserna när vi tankar och ska betala vår elräkning. El och drivmedel är också insatsvaror i företagens produktion och transport av varor och tjänster. De högre energipriserna sprider sig nu igenom ekonomin då företag i olika hög grad kan övervältra sina kostnader. Vi har inledningsvis arbetat mycket med att kartlägga hur höjda energipriser slår mot svenska företag.

Vilka utmaningar ser du att uppdraget för med sig?

– Det finns en rad osäkerheter som gör effekter svåra att analysera. Kommer de högre energipriserna att bestå? Rysslands och Ukrainas export består i hög grad av råvaror och insatsvaror, vilka effekter har dessa på vår import och export? En del av dessa råvaror är också viktiga komponenter i andra produkter som vi importerar och exporterar. Kan svenska företag parera de störningar som uppstår? Detta är några av de osäkerheter som vi behöver analysera och tackla.

Följ projektets delleveranser Länk till annan webbplats.

 

Publicerad:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev