Tillväxtanalys gd, Sverker Härd

Möt oss på Almedalsveckan

I år genomförs evenemanget digitalt, vilket innebär att du enkelt kan lyssna på oss var du än befinner dig. Vi kommer att bjuda på 3 spännande seminarier!

Klimatanpassning i leverantörskedjan: Statens eller företagets ansvar?

5 juli kl.10:00 - 11:00

Hur exponerat och förberett är det lilla öppna Sverige och näringslivet för de klimatrelaterade riskerna i leverantörskedjan och vad mer måste göras? Extremväder drabbar årligen över hundra miljoner människor och orsakar cirka en biljon kronor i skador på plats. Hur kan dessa risker minimeras?

Trots att de värsta katastroferna sker geografiskt långt bort från Sverige riskerar näringslivet att drabbas hårt när leverantörskedjorna sätts ur spel. Tillväxtanalys presenterar rekommendationer och bjuder in till ett angeläget samtal om Sveriges och andra länders beredskap och riskhantering: Hur ser rollfördelningen mellan staten och näringslivet ut när leverantörskedjorna brister?

Medverkande: Henrik Hermansson, analytiker, Tillväxtanalys, Sverker Härd, generaldirektör, Tillväxtanalys, Cecilia Ekholm, sveriges ambassadör för hållbart företagande, UD, Jenny Sandahl, policyansvarig Hållbarhet, Teknikföretagen, Pär Holmgren, euparlamentariker (mp), meterolog och klimatforskare

Se inspelningen via Youtube: https://youtu.be/bIt1QTbhaR0 Länk till annan webbplats.

Ta del av seminariepresentationen Pdf, 1.4 MB.


Leder Sveriges AI-politik till ökad konkurrenskraft?

6 juli kl.10:00 - 10:55

AI antas bli en stark tillväxtmotor. Samtidigt väcker utvecklingen frågor kring tillförlitlighet och etik. Tekniken utvecklas snabbt vilket gör att beslutsfattare agerar under stor osäkerhet. Vilka möjligheter och hinder står utformningen av politiken och näringslivets användning av AI inför?

Hur kan Sverige stärka konkurrenskraften och samtidigt hantera riskerna med AI på ett ansvarsfullt sätt? Frågan är aktuell eftersom Europaparlamentet just nu behandlar ett nytt förslag till AI-förordning. Den omfattar alla företag som utvecklar eller använder AI. Vad innebär förordningen och hur ska företagen agera? Möt representanter för EU-parlament, myndighet och företagarorganisationer.

Medverkande: Irene Ek, Analytiker, Tillväxtanalys, Sverker Härd, gd, Tillväxtanalys
Jörgen Warborn, EU-parlamentariker, Europaparlamentet, Lars Lundberg, näringspolitisk expert, IT & Telekomföretagen, Carolina Brånby, jurist och policyansvarig, Svenskt Näringsliv

Anslut dig till seminariet: https://us02web.zoom.us/j/82312423186 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Vad krävs för att styra och leda hållbar omställning i ett gränslöst politiskt landskap?

6 juli kl.14:00 - 15:00

Att på olika sätt rikta marknadsekonomins innovationskraft mot mer långtgående systemförändringar är en central tanke i politiken för hållbar omställning. Hållbarhet förväntas genomsyra styrningen och ledningen av samtliga politikområden. Vilka möjligheter och utmaningar för metapolitiken med sig?

Med några av Sveriges främsta experter på området samtalar vi om:

  • Hur bedriver man gränsöverskridande samverkan utan att förlora de konkurrensmässiga incitamenten för innovation och entreprenörskap?
  • Hur mäter man effekterna av politiska initiativ som förväntas bidra till en omfattande hållbar omställning av samhället?
  • Hur ser rollfördelningen mellan näringsliv och offentlighet ut?

Medverkande:
Mikael Román, analytiker, Tillväxtanalys, Sverker Härd, generaldirektör, Tillväxtanalys, Göran Nyström, vice president, Ovako, Björn Sandén, professor i innovation och hållbarhet, Chalmers – ledamot i Klimatpolitiska Rådet, Johan Hansson, seniorkonsult och forskare, IPF vid Uppsala Universitet

Anslut dig till seminariet: https://us02web.zoom.us/j/81386815002 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

 

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev