Samlad sida för RSS-flöde för statistiken


 • 2018-02-15
  Konkurser januari 2018
  Under januari 2018 försattes 530 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 506 företag i januari 2017, en ökning med 5 procent. Antalet anställda i företagen var 1 915 personer jämfört med 1 726 personer januari 2017.
  Läs mer
 • 2018-01-30
  Nystartade företag tredje kvartalet 2017
  Tredje kvartalet 2017 uppgick antalet nystartade företag till 16 720 jämfört med 17 006 företag tredje kvartalet 2016, en minskning med 2 procent. Sett över årets nio första månader minskade antalet nystartade företag med 4 procent.
  Läs mer
 • 2018-01-15
  Konkurser december 2017
  Under december 2017 försattes 507 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 540 företag i december 2016, en minskning med 6 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 485 personer jämfört med 1 280 personer december 2016.
  Läs mer
 • 2017-12-15
  Konkurser november 2017
  Under november 2017 försattes 536 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 560 företag i november 2016, en minskning med 4 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 232 personer jämfört med 1 610 personer november 2016.
  Läs mer
 • 2017-11-30
  Riskkapitalstatistik 2016 – Venture Capital
  Här redovisar Tillväxtanalys statistik över formella venture capital-investeringar i svenska portföljbolag år 2016. Dessa uppgick till 2,2 miljarder, en minskning med 425 miljoner kronor gentemot föregående år. Syftet med rapporten är att belysa omfattningen och förändringarna inom riskkapitalinvesteringar i Sverige.
  Läs mer
 • 2017-11-15
  Konkurser oktober 2017
  Under oktober 2017 försattes 590 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 496 företag i oktober 2016, en ökning med 19 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 579 personer jämfört med 1 367 personer oktober 2016.
  Läs mer
 • 2017-10-16
  Konkurser september 2017
  Under september 2017 försattes 471 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 445 företag i september 2016, en ökning med 6 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 171 personer jämfört med 1 480 personer september 2016.
  Läs mer
 • 2017-10-10
  Nystartade företag andra kvartalet 2017
  Under det andra kvartalet 2017 uppgick antalet nystartade företag till 16 349 jämfört med 16 957 företag andra kvartalet 2016, en minskning med 4 procent. Sett över årets sex första månader minskade antalet nystartade företag med 6 procent.
  Läs mer
 • 2017-09-15
  Konkurser augusti 2017
  Under augusti 2017 försattes 356 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 368 företag under augusti 2016, en minskning med 3 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 129 personer jämfört med 1 156 personer i augusti 2016, vilket innebar en minskning med 2 procent.
  Läs mer
 • 2017-08-18
  Nystartade företag första kvartalet 2017
  Första kvartalet 2017 uppgick antalet nystartade företag till 18 574 jämfört med 20 001 företag första kvartalet 2016, en minskning med 7 procent. Sett över två år var dock antalet oförändrat, då 18 618 företag startade under första kvartalet 2015.
  Läs mer
 • 2017-08-15
  Konkurser juli 2017
  Under juli 2017 försattes 401 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 385 företag under juli 2016, en ökning med 4 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 462 personer jämfört med 1 175 personer i juli 2016, vilket innebar en ökning på 24 procent.
  Läs mer
 • 2017-07-17
  Konkurser juni 2017
  Under juni 2017 försattes 636 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 586 företag i juni 2016, en ökning med 9 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 220 personer jämfört med 1 176 personer juni 2016, en ökning på 4 procent.
  Läs mer
 • 2017-07-06
  Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet 2015
  År 2015 fanns det 3 132 svenska koncerner med dotterbolag i utlandet, en ökning med 105 koncerner sedan år 2014. Av dessa koncerner hade 900, eller 29 procent, dotterbolag i Norge. Mellan 18 och 20 procent av koncernerna var etablerade i Finland, Danmark och USA.
  Läs mer
 • 2017-06-27
  Utländska företag 2016
  Läs mer
 • 2017-06-22
  Nystartade företag i Sverige 2016
  Antalet nystartade företag 2016 uppgick till 71 825 jämfört med 70 135 företag 2015, en ökning med 2 procent.
  Läs mer
 • 2017-06-15
  Konkurser maj 2017
  Under maj 2017 försattes 715 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 610 företag i maj 2016, en ökning med 17 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 887 personer jämfört med 1 343 personer maj 2016 vilket innebar en ökning med 41 procent.
  Läs mer
 • 2017-05-18
  Forskning och utveckling i internationella företag 2015
  De stora svenska internationella koncernerna genomförde FoU-verksamhet för totalt drygt 76 miljarder kronor under 2015, en ökning med 2 miljarder jämfört med 2013, 2015 års prisnivå. Utgifterna för FoU-verksamheten i Sverige var dryga 39 miljarder kronor, vilket var en minskning jämfört med 2013.

  Läs mer
 • 2017-05-15
  Konkurser april 2017
  Under april 2017 försattes 562 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 609 företag i april 2016, en minskning med 8 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 774 personer jämfört med 1 588 personer april 2016 vilket innebar en ökning med 12 procent.
  Läs mer
 • 2017-05-03
  Uppföljning av 2012 års nystartade företag – tre år efter start
  Av de företag som startade 2012 var 76 procent fortfarande verk­samma tre år senare. Överlevnadsgraden var högst inom Jordbruk, skogsbruk och fiske , och lägst inom Handel, transport, hotell och restaurang . Brist på lämplig arbetskraft samt myndighetsregler och tillstånds­krav är de största hindren för att växa anser företagen.
  Läs mer
 • 2017-04-18
  Konkurser mars 2017
  Under mars 2017 försattes 599 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 563 företag i mars 2016, en ökning med 6 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 603 personer jämfört med 1 645 personer mars 2016.
  Läs mer