Samlad sida för RSS-flöde för statistiken


 • 2017-08-15
  Konkurser juli 2017
  Under juli 2017 försattes 401 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 385 företag under juli 2016, en ökning med 4 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 462 personer jämfört med 1 175 personer i juli 2016, vilket innebar en ökning på 24 procent.
  Läs mer
 • 2017-07-17
  Konkurser juni 2017
  Under juni 2017 försattes 636 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 586 företag i juni 2016, en ökning med 9 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 220 personer jämfört med 1 176 personer juni 2016, en ökning på 4 procent.
  Läs mer
 • 2017-07-06
  Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet 2015
  År 2015 fanns det 3 132 svenska koncerner med dotterbolag i utlandet, en ökning med 105 koncerner sedan år 2014. Av dessa koncerner hade 900, eller 29 procent, dotterbolag i Norge. Mellan 18 och 20 procent av koncernerna var etablerade i Finland, Danmark och USA.
  Läs mer
 • 2017-06-27
  Utländska företag 2016
  Läs mer
 • 2017-06-22
  Nystartade företag i Sverige 2016
  Antalet nystartade företag 2016 uppgick till 71 825 jämfört med 70 135 företag 2015, en ökning med 2 procent.
  Läs mer
 • 2017-06-15
  Konkurser maj 2017
  Under maj 2017 försattes 715 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 610 företag i maj 2016, en ökning med 17 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 887 personer jämfört med 1 343 personer maj 2016 vilket innebar en ökning med 41 procent.
  Läs mer
 • 2017-05-18
  Forskning och utveckling i internationella företag 2015
  De stora svenska internationella koncernerna genomförde FoU-verksamhet för totalt drygt 76 miljarder kronor under 2015, en ökning med 2 miljarder jämfört med 2013, 2015 års prisnivå. Utgifterna för FoU-verksamheten i Sverige var dryga 39 miljarder kronor, vilket var en minskning jämfört med 2013.

  Läs mer
 • 2017-05-15
  Konkurser april 2017
  Under april 2017 försattes 562 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 609 företag i april 2016, en minskning med 8 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 774 personer jämfört med 1 588 personer april 2016 vilket innebar en ökning med 12 procent.
  Läs mer
 • 2017-05-03
  Uppföljning av 2012 års nystartade företag – tre år efter start
  Av de företag som startade 2012 var 76 procent fortfarande verk­samma tre år senare. Överlevnadsgraden var högst inom Jordbruk, skogsbruk och fiske , och lägst inom Handel, transport, hotell och restaurang . Brist på lämplig arbetskraft samt myndighetsregler och tillstånds­krav är de största hindren för att växa anser företagen.
  Läs mer
 • 2017-04-18
  Konkurser mars 2017
  Under mars 2017 försattes 599 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 563 företag i mars 2016, en ökning med 6 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 603 personer jämfört med 1 645 personer mars 2016.
  Läs mer
 • 2017-04-12
  Nystartade företag fjärde kvartalet 2016
  Under det fjärde kvartalet 2016 uppgick antalet nystartade företag till 17 861 jämfört med 18 088 företag fjärde kvartalet 2015, en minskning med 1 procent.
  Läs mer
 • 2017-03-29
  Konkurser och offentliga ackord 2016
  Tingsrätterna fattade under 2016 beslut om 6 335 konkurser, av vilka 6 019 rörde företag (enskilda näringsidkare inräknade), 118 avsåg privatpersoner och 218 gällde dödsbon. Antalet företags­konkurser minskade med 6 procent jämfört med 2015. Antalet anställda som berördes av konkurser var 16 339 personer, vilket innebar en ökning med 6 procent jämfört med 2015.
  Läs mer
 • 2017-03-15
  Konkurser februari 2017
  Under februari 2017 försattes 515 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 477 företag i februari 2016, en ökning med 8 procent. Antalet anställda i företagen var 1 217 personer jämfört med 1 277 personer februari 2016.
  Läs mer
 • 2017-02-15
  Konkurser januari 2017
  Under januari 2017 försattes 506 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 380 företag i januari 2016, en ökning med 33 procent. Antalet anställda i företagen var 1 726 personer jämfört med 1 242 personer januari 2016.
  Läs mer
 • 2017-01-20
  Nystartade företag tredje kvartalet 2016
  Under det tredje kvartalet 2016 uppgick antalet nystartade företag till 17 006 jämfört med 16 809 företag tredje kvartalet 2015, en ökning med 1 procent.
  Läs mer
 • 2017-01-16
  Konkurser december 2016
  Under december 2016 försattes 540 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 605 företag i december 2015, en minskning med 11 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 280 personer jämfört med 980 personer december 2015.
  Läs mer
 • 2016-12-15
  Konkurser november 2016
  Under november 2016 försattes 560 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 528 företag i november 2015, en ökning med 6 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 610 personer jämfört med 927 personer november 2015.
  Läs mer
 • 2016-11-30
  Riskkapitalstatistik 2015: Venture Capital– Investeringar i svenska portföljbolag
  Ett av Tillväxtanalys uppdrag är att framställa och tillgängliggöra statistik över riskkapitalinvesteringar i Sverige. Denna rapport redovisar statistik över formella venture capital-investeringar i svenska portföljbolag år 2015. Syftet är att belysa omfattningen och förändringarna inom riskkapitalinvesteringar i Sverige.

  Läs mer
 • 2016-11-16
  Konkurser oktober 2016
  Under oktober 2016 försattes 496 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 543 företag i oktober 2015, en minskning med 9 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 367 personer jämfört med 1 204 personer oktober 2015.
  Läs mer
 • 2016-10-17
  Konkurser september 2016
  Under september 2016 försattes 445 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 426 företag i september 2015, en ökning med 4 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 480 personer jämfört med 1 152 personer september 2015.
  Läs mer