Samlad sida för RSS-flöde för statistiken


 • 2018-09-17
  Konkurser augusti 2018
  Under augusti 2018 försattes 506 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 356 företag i augusti 2017, en ökning med 42 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 365 personer jämfört med 1 129 personer i augusti 2017, en ökning på 21 procent.
  Läs mer
 • 2018-08-15
  Konkurser juli 2018
  Under juli 2018 försattes 617 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 401 företag i juli 2017, en ökning med 54 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 636 personer jämfört med 1 462 personer i juli 2017, en ökning på 12 procent.
  Läs mer
 • 2018-07-16
  Konkurser juni 2018
  Under juni 2018 försattes 690 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 636 företag i juni 2017, en ökning med 8 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 795 personer jämfört med 1 220 personer i juni 2017.
  Läs mer
 • 2018-07-12
  Nystartade företag första kvartalet 2018
  Under första kvartalet 2018 startades 17 961 företag jämfört med 18 574 företag första kvartalet 2017 – en minskning med 3 procent. Föregående år minskade nyföretagandet med 7 procent första kvartalet 2017 jämfört med första kvartalet 2016.
  Läs mer
 • 2018-07-05
  Rapportomslag Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet 2016
  Läs mer
 • 2018-06-20
  Rapportomslag Nystartade företag i Sverige 2017
  Antalet nystartade företag 2017 uppgick till 68 887 jämfört med 71 825 företag 2016, en minskning med 4 procent. År 2016 ökade nyföretagandet med 2 procent.
  Läs mer
 • 2018-06-15
  Konkurser maj 2018
  Under maj 2018 försattes 693 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 715 företag i maj 2017, en minskning med 3 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 820 personer jämfört med 1 887 personer i maj 2017.
  Läs mer
 • 2018-06-14
  Rapportomslag Utländska företag 2017
  Läs mer
 • 2018-05-15
  Konkurser april 2018
  Under april 2018 försattes 702 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 562 företag i april 2017, en ökning med 25 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 658 personer jämfört med 1 774 personer i april 2017.
  Läs mer
 • 2018-04-16
  Konkurser mars 2018
  Under mars 2018 försattes 556 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 599 företag i mars 2017, en minskning med 7 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 563 personer jämfört med 1 603 personer i mars 2017.
  Läs mer
 • 2018-04-11
  Nystartade företag fjärde kvartalet 2017
  Under kvartal fyra 2017 uppgick antalet nystartade företag till 17 244 jämfört med 17 861 företag fjärde kvartalet 2016, en minskning med 3 procent. Under helåret 2017 minskade antalet nystartade företag med 4 procent, 68 887 företag jämfört med 71 825 föregående år 2016.
  Läs mer
 • 2018-03-28
  Konkurser och offentliga ackord 2017
  Tingsrätterna fattade under 2017 beslut om 6 714 konkurser, av vilka 6 394 rörde företag (enskilda näringsidkare inräknade), 118 avsåg privatpersoner och 202 gällde dödsbon. Antalet företagskonkurser ökade med 6 procent jämfört med 2016. Antalet anställda som berördes av konkurser var 17 485 personer, vilket innebar en ökning med 7 procent jämfört med 2016. Om inget annat sägs avses i det följande jämförelser med 2016.
  Läs mer
 • 2018-03-15
  Konkurser februari 2018
  Under februari 2018 försattes 475 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 515 företag i februari 2017, en minskning med 8 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 201 personer jämfört med 1 217 personer i februari 2017.
  Läs mer
 • 2018-02-15
  Konkurser januari 2018
  Under januari 2018 försattes 530 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 506 företag i januari 2017, en ökning med 5 procent. Antalet anställda i företagen var 1 915 personer jämfört med 1 726 personer januari 2017.
  Läs mer
 • 2018-01-30
  Nystartade företag tredje kvartalet 2017
  Tredje kvartalet 2017 uppgick antalet nystartade företag till 16 720 jämfört med 17 006 företag tredje kvartalet 2016, en minskning med 2 procent. Sett över årets nio första månader minskade antalet nystartade företag med 4 procent.
  Läs mer
 • 2018-01-15
  Konkurser december 2017
  Under december 2017 försattes 507 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 540 företag i december 2016, en minskning med 6 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 485 personer jämfört med 1 280 personer december 2016.
  Läs mer
 • 2017-12-15
  Konkurser november 2017
  Under november 2017 försattes 536 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 560 företag i november 2016, en minskning med 4 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 232 personer jämfört med 1 610 personer november 2016.
  Läs mer
 • 2017-11-30
  Riskkapitalstatistik 2016 – Venture Capital
  Här redovisar Tillväxtanalys statistik över formella venture capital-investeringar i svenska portföljbolag år 2016. Dessa uppgick till 2,2 miljarder, en minskning med 425 miljoner kronor gentemot föregående år. Syftet med rapporten är att belysa omfattningen och förändringarna inom riskkapitalinvesteringar i Sverige.
  Läs mer
 • 2017-11-15
  Konkurser oktober 2017
  Under oktober 2017 försattes 590 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 496 företag i oktober 2016, en ökning med 19 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 579 personer jämfört med 1 367 personer oktober 2016.
  Läs mer
 • 2017-10-16
  Konkurser september 2017
  Under september 2017 försattes 471 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 445 företag i september 2016, en ökning med 6 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 171 personer jämfört med 1 480 personer september 2016.
  Läs mer