Tillväxtanalys

alt=""

Livsvetenskaper

Tillväxtanalys följer utvecklingen inom området livsvetenskaper i den svenska industrin.

Mer om livsvetenskaper

alt=""

Regional analys

Tillväxtanalys följer och beskriver tillståndet och utvecklingen i Sveriges olika delar.

Mer om regional analys

alt=""

Digitalisering

Tillväxtanalys hjälper regeringen med kunskapsunderlag om hur Sveriges digitala ekonomi driver tillväxt och konkurrenskraft.

Mer om digitalisering

alt=""

Hållbar utveckling

Vi hjälper regeringen med kunskapsunderlag för att nå en hållbar utveckling.

Mer om hållbar utveckling