Inkubatorers betydelse för innovation och tillväxt

Tillväxtanalys bjuder in till ett seminarium där vi presenterar vår nya rapport och ställer oss frågan hur inkubatorer bidrar till svensk tillväxt och vad staten kan göra för att utveckla inkubatorernas roll framöver.

Kunskap för tillväxt

Tillväxtanalys utvärderar och analyserar svensk tillväxtpolitik. Vi ger regeringen och andra aktörer inom tillväxtpolitiken kvalificerade kunskapsunderlag och rekommendationer för att effektivisera och utveckla statens arbete för hållbar tillväxt och näringslivsutveckling.

Den globala jakten på kompetens – statens roll

Att Sverige och svenska företag kan attrahera internationell kompetens är viktigt för landets tillväxt. Sverige har hittills stått sig väl i den konkurrensen. Men för att vi ska göra det även i framtiden behöver staten underlätta för den eftertraktade gruppen att etablera sig i Sverige. Det visar en ny rapport från Tillväxtanalys.

Offentliga och privata investeringar i forskning och innovation är helt centrala för den svenska tillväxten...

Som litet exportberoende land har acceptansen för strukturomvandling varit helt avgörande för den tillväxt Sverige har och har haft under många årtionden...

Ett bra företagsklimat är centralt för att skapa tillväxt och bygger på en väl fungerande infrastruktur som består av många delar...

Som en liten och öppen ekonomi är Sverige och svenskt näringsliv starkt beroende av handel med omvärlden...

Tillgång till kapital är en förutsättning för att företag ska kunna startas och växa och för att innovativa idéer ska kunna kommersialiseras...

Genom en kombination av teknikstödjande och marknadsdrivande styrmedel kan staten på olika sätt främja näringslivets gröna omställning...