Inkubatorer – ett sätt att skapa tillväxt?

Målsättningen med svenska företagsinkubatorer har förskjutits över tid, från att stimulera kommersialisering av forskning och innovation till att främja tillväxt i nya företag. Det är dock innovations­främjande som är inkubatorernas starkaste sida. Det visar en ny rapport från Tillväxtanalys.

Kan staten främja kvinnors företagande?

Tillväxtanalys bjuder in till ett seminarium där vi presenterar vår nya rapport ”Främja kvinnors företagande – gjorde programmet någon nytta?” och diskuterar resultaten med representanter från näringslivet, forskningen och statliga aktörer.

Den globala jakten på kompetens – statens roll

Att Sverige och svenska företag kan attrahera internationell kompetens är viktigt för landets tillväxt. Sverige har hittills stått sig väl i den konkurrensen. Men för att vi ska göra det även i framtiden behöver staten underlätta för den eftertraktade gruppen att etablera sig i Sverige. Det visar en ny rapport från Tillväxtanalys.

Offentliga och privata investeringar i forskning och innovation är helt centrala för den svenska tillväxten...

Som litet exportberoende land har acceptansen för strukturomvandling varit helt avgörande för den tillväxt Sverige har och har haft under många årtionden...

Ett bra företagsklimat är centralt för att skapa tillväxt och bygger på en väl fungerande infrastruktur som består av många delar...

Som en liten och öppen ekonomi är Sverige och svenskt näringsliv starkt beroende av handel med omvärlden...

Tillgång till kapital är en förutsättning för att företag ska kunna startas och växa och för att innovativa idéer ska kunna kommersialiseras...

Genom en kombination av teknikstödjande och marknadsdrivande styrmedel kan staten på olika sätt främja näringslivets gröna omställning...