PM

Metodresonemang, delrapporter och underlagsrapporter är exempel på publikationer i PM-serien. I de fall vi har anlitat externa författare så framgår det av förordet dels hur Tillväxtanalys avser att använda resultatet och dels hur myndigheten förhåller sig till de slutsatser som framförs. (Från och med 1 januari 2014 infördes det nya formatet PM istället för WP/PM.)