Publicerad 08 december 2011

Typologisering av FA-regioner utifrån ett stad – land perspektiv

Rapporten är en del av 2010 år regleringsbrevsuppdrag; Analys av utvecklingen i och inom landets regioner.

Rapporten innehåller en genomgång av OECD:s och Eurostats antaganden och metoder och en utförlig beskrivning av hur dessa metoder kan tillämpas på funktionella analysregioner i Sverige.

Titel
Typologisering av FA-regioner utifrån ett stad – land perspektiv

Serienummer
WP/PM 2011:47

Diarienummer
2011/053

Ladda ner rapportenPDF