Kunskap för tillväxt

Tillväxtanalys är en myndighet som arbetar med utvärderingar och analyser.

Den tillhör Näringsdepartementet.

Vårt jobb är att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik åt Sveriges regering.

Tillväxtpolitik ska leda till ökad sysselsättning, produktion och handel.

Vi arbetar med att stärka Sverige i konkurrens med andra länder och med att skapa fler jobb och företag i alla delar av landet.

Vi jobbar också med att få företag att växa.
Vi gör det genom att ge regeringen bra underlag och rekommendera hur staten ska kunna utveckla, se över och mer effektivt arbeta för att få en hållbar tillväxt och för att näringslivet ska utvecklas.
Näringsliv är all ekonomisk verksamhet i ett land. Det är till exempel landets handel och industri.

I vårt arbete är medarbetare med specialkunskaper, unika databaser och samarbeten inom Sverige och med andra länder viktiga.

Myndigheten jobbar främst åt regeringen, riksdagen och andra myndigheter som arbetar med det som vi är experter på. Vi tillhör inte något av partierna i Sveriges riksdag.

Vi är cirka 40 personer som arbetar här.

Vårt huvudkontor ligger i Östersund och vi har även kontor i Stockholm.

Vår generaldirektör och högsta chef heter Sonja Daltung.