2011-01-11

Cyber Security – flera händelser i Japan visar på behov av stärkt IT-säkerhet

Under slutet av 2011 har så kallade ”cyberattacker” blossat upp som en het fråga bland politiker på den internationella arenan, och många ögon har riktats mot just Japan.

Niklas Kviselius, Tokyo, har skrivit en kortnotis Pdf, 129.2 kB. med anledning av de dataintrång som uppdagades här i Sverige under förra veckan.