Kontakta oss

Här är vi som jobbar på Tillväxtanalys. Sök rätt person genom att ange namn, arbetsområde eller avdelning.

Just nu har vi begränsad bemanning på våra kontor. Kontakta oss därför gärna innan om du vill besöka oss!

Adress och fakturauppgifter

  • Alfredsson, Eva
  • Analytiker
  • 010-447 44 31
  • eva.alfredsson@tillvaxtanalys.se
  • Innovation och grön omställning
  • Östersund
  • Arbetsområden: Näringslivets dynamik/strukturomvandling, grön ekonomi, miljö- och klimatpolitik, ekologisk ekonomi
  • Andersson, Camilla
  • Analytiker
  • 010-447 44 82
  • camilla.andersson@tillvaxtanalys.se
  • Innovation och grön omställning
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Miljöekonomi, grön omställning, kvantitativa metoder, utvärdering
  • Birksjö, David
  • Analytiker
  • 010-447 44 78
  • david.birksjo@tillvaxtanalys.se
  • Innovation och grön omställning
  • Östersund
  • Arbetsområden: Innovation, innovationsindikatorer, innovationspolitik och näringslivets dynamik/strukturomvandling
  • Bond, Maria
  • Analytiker
  • 010-447 44 68
  • maria.bond@tillvaxtanalys.se
  • Infrastruktur och investeringar
  • Östersund
  • Arbetsområden: Arbetsmarknadens funktionssätt, kompetensförsörjning
  • Danell, Torbjörn
  • Analytiker
  • 010-447 44 51
  • torbjorn.danell@tillvaxtanalys.se
  • Infrastruktur och investeringar
  • Östersund
  • Arbetsområden: Regional tillväxt, infrastruktur, transporter, kompetensförsörjning, utvärdering
  • Ek, Irene
  • Analytiker
  • 010-447 44 79
  • irene.ek@tillvaxtanalys.se
  • Internationalisering och strukturomvandling
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Innovationspolitik och utvärdering, forskningspolitik, tjänsteinnovation, IT-politik
  • Eliasson, Kent
  • Analytiker
  • 010-447 44 32
  • kent.eliasson@tillvaxtanalys.se
  • Infrastruktur och investeringar
  • Östersund
  • Arbetsområden: Internationalisering , strukturomvandling och arbetsmarknadens funktionssätt, utvärdering av företagsfrämjande insatser, utbildning och kompetensförsörjning
  • Falck, Simon
  • Analytiker
  • 010-447 44 57
  • simon.falck@tillvaxtanalys.se
  • Infrastruktur och investeringar
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Stora kunskapsintensiva investeringar, externaliteter, multinationella företag.
  • Frykblom, Peter
  • Avdelningschef
  • 010-447 44 26
  • peter.frykblom@tillvaxtanalys.se
  • Internationalisering och strukturomvandling, Ledningsgrupp
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Ledning och styrning, internationalisering, digitalisering och strukturomvandling
  • Gadd, Håkan
  • Avdelningschef
  • 010-447 44 20
  • hakan.gadd@tillvaxtanalys.se
  • Infrastruktur och investeringar, Ledningsgrupp
  • Östersund
  • Arbetsområden: Ledning och styrning, regional tillväxt, utbildning och forskning, kompetensförsörjning
  • Haglund, Lena
  • Personalstrateg
  • 010-447 44 59
  • lena.haglund@tillvaxtanalys.se
  • Verksamhetsstöd
  • Östersund
  • Arbetsområden: Kompetensförsörjning, rekrytering, lönebildning, arbetsmiljö, organisation och ledarskap
  • Hanses, Pelle
  • IT-ansvarig
  • 010-447 44 18
  • pelle.hanses@tillvaxtanalys.se
  • Verksamhetsstöd
  • Östersund
  • Arbetsområden: IT, IT-strategi, IT-avtal, IT-upphandling, IT-support, telefoniavtal, videokonferens
  • Hansson, Pär
  • Analytiker
  • 010-447 44 41
  • par.hansson@tillvaxtanalys.se
  • Internationalisering och strukturomvandling
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Internationalisering , internationell handel och investeringar, globaliseringens effekter, tjänstesektorn
  • Hermansson, Henrik
  • Analytiker
  • 010-447 44 27
  • henrik.hermansson@tillvaxtanalys.se
  • Innovation och grön omställning
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Utvärdering, grön omställning, innovationspolitik, textanalys
  • Härd, Sverker
  • Generaldirektör
  • 010-447 44 10
  • sverker.hard@tillvaxtanalys.se
  • Generaldirektör, Ledningsgrupp
  • Östersund
  • Arbetsområden: Ledning och myndighetsstyrning
  • Jernström, Marcus
  • Statistiker/analytiker
  • 010-447 44 62
  • marcus.jernstrom@tillvaxtanalys.se
  • Infrastruktur och investeringar
  • Östersund
  • Arbetsområden: Statistik (regionalt/näringsliv), MISS (mikrodatabas över statligt stöd till näringslivet), skattepolitik, utvärdering
  • Knutsson, Anton
  • Analytiker
  • 010-447 44 77
  • anton.knutsson@tillvaxtanalys.se
  • Internationalisering och strukturomvandling
  • Östersund
  • Arbetsområden: Datasammanställningar, forskningsöversikter, kvantitativ analys
  • Lindvert, Markus
  • Statistikansvarig
  • 010-447 44 35
  • markus.lindvert@tillvaxtanalys.se
  • Internationalisering och strukturomvandling
  • Östersund
  • Arbetsområden: Officiell statistik , statistik internationella företag, internationalisering
  • Lithander, Jörgen
  • Analytiker
  • 010-447 44 54
  • jorgen.lithander@tillvaxtanalys.se
  • Infrastruktur och investeringar
  • Östersund
  • Arbetsområden: Kapitalförsörjning, entreprenörskap, småföretagande, regional tillväxt, utvärdering.
  • Lundquist, Anette
  • Kommunikatör
  • 010-447 44 83
  • anette.lundquist@tillvaxtanalys.se
  • Verksamhetsstöd
  • Östersund
  • Arbetsområden: Webbplats, intranät, publikationer, sociala medier.
  • Mattsson, Kajsa
  • Avdelningschef
  • 010-447 44 81
  • kajsa.mattsson@tillvaxtanalys.se
  • Verksamhetsstöd, Ledningsgrupp
  • Östersund
  • Arbetsområden: Ledning och styrning, verksamhets-planering- och uppföljning, ekonomistyrning, upphandling, miljöledning, verksamhetsstöd
  • Mattsson, Pontus
  • Analytiker
  • 010-447 44 53
  • pontus.mattsson@tillvaxtanalys.se
  • Infrastruktur och investeringar
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Produktivitet, effektivitet, policyutvärdering, kvantitativa metoder och kunskapsintensiva företag
  • Miao, Chizheng
  • Analytiker
  • 010-447 44 84
  • chizheng.miao@tillvaxtanalys.se
  • Infrastruktur och investeringar
  • Östersund
  • Arbetsområden: Arbetsmarknad, entreprenörskap, offentlig ekonomi
  • Nordin, Sara
  • Analytiker
  • 010-447 44 70
  • sara.nordin@tillvaxtanalys.se
  • Infrastruktur och investeringar
  • Arbetsområden: Kapitalförsörjning, smart specialisering och kluster, innovation, lokal och regional tillväxt samt turismutveckling
  • Nordström, Håkan
  • Analytiker
  • 010-447 44 48
  • hakan.nordstrom@tillvaxtanalys.se
  • Internationalisering och strukturomvandling
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Effektutvärderingar, exportfrämjande, företagsstöd under pandemin, globalisering, strukturomvandling
  • Ouraich, Ismail
  • Analytiker
  • 010-447 44 28
  • ismail.ouraich@tillvaxtanalys.se
  • Internationalisering och strukturomvandling
  • Östersund
  • Arbetsområden: Utvärdering, internationalisering, internationell handel och miljö, jordbruks- och miljösektorn
  • Pettersson Westerberg, Thomas
  • Avdelningschef
  • 010-447 44 69
  • thomas.petterssonwesterberg@tillvaxtanalys.se
  • Innovation och grön omställning, Ledningsgrupp
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Ledning och styrning, innovationspolitik, grön omställning
  • Reshid, Abdulaziz
  • Analytiker
  • 010-447 44 30
  • abdulaziz.reshid@tillvaxtanalys.se
  • Innovation och grön omställning
  • Östersund
  • Arbetsområden: Utvärderingar och ekonometriska metoder
  • Román, Mikael
  • Analytiker
  • 010-447 44 66
  • mikael.roman@tillvaxtanalys.se
  • Innovation och grön omställning
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Forsknings- och innovationspolitik
  • Stavlöt, Ulrika
  • Analytiker
  • 010-447 44 43
  • ulrika.stavlot@tillvaxtanalys.se
  • Innovation och grön omställning
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Tillväxtpolitik, innovationspolitik, utvärdering och innovationsprocesser.
  • Steinbach, Nancy
  • Analytiker
  • 010-447 44 76
  • nancy.steinbach@tillvaxtanalys.se
  • Innovation och grön omställning
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Näringslivets dynamik/struktur-omvandling, grön ekonomi, miljö- och klimatpolitik, ekologisk ekonomi
  • Sundell, Lars
  • Statistiker
  • 010-447 44 36
  • lars.sundell@tillvaxtanalys.se
  • Internationalisering och strukturomvandling
  • Östersund
  • Arbetsområden: Officiell statistik nyföretagande, statistik nyföretagande, statistik konkurser, statistik offentliga ackord
  • Tander, Bisse
  • Administratör/Registrator
  • 010-447 44 12
  • bisse.tander@tillvaxtanalys.se
  • Verksamhetsstöd
  • Östersund
  • Arbetsområden: Registratur, administration, fakturahantering, post, lokalfrågor
  • Tynelius, Ulf
  • Analytiker
  • 010-447 44 14
  • ulf.tynelius@tillvaxtanalys.se
  • Internationalisering och strukturomvandling
  • Östersund
  • Arbetsområden: Flernivåstyrning, lokalt och regionalt tillväxtarbete, kommunala frågor, fysisk planering
  • Wadell, Carl
  • Analytiker
  • 010-447 44 73
  • carl.wadell@tillvaxtanalys.se
  • Internationalisering och strukturomvandling
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Livsvetenskaper, hälso- och sjukvårdspolitik, forsknings- och innovationspolitik, innovationsledning
  • Åberg, Petter
  • Ekonom
  • 010-447 44 71
  • petter.aberg@tillvaxtanalys.se
  • Verksamhetsstöd
  • Östersund
  • Arbetsområden: Budget och ekonomiuppföljning, upphandling/avrop, statsstödsrapportering
  • Öljevy, Ulrica
  • Analytiker
  • 010-447 44 75
  • ulrica.oljevy@tillvaxtanalys.se
  • Internationalisering och strukturomvandling
  • Östersund
  • Arbetsområden: Företagsstöd under pandemin, jämställdhetsintegrering, robotlyftet, statens roll vid neddragningar och nedläggningar
test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev