Kontakta oss

Här är vi som jobbar på Tillväxtanalys. Sök rätt person genom att ange namn, arbetsområde eller avdelning.

Just nu har vi begränsad bemanning på våra kontor. Kontakta oss därför gärna innan om du vill besöka oss!

Adress och fakturauppgifter

  • Alfredsson, Eva
  • Analytiker
  • 010-447 44 31
  • eva.alfredsson@tillvaxtanalys.se
  • Innovation och grön omställning
  • Östersund
  • Arbetsområden: Näringslivets dynamik/strukturomvandling, grön ekonomi, miljö- och klimatpolitik, ekologisk ekonomi
  • Beckman, Ann
  • Administratör/GD-sekreterare
  • 010-447 44 11
  • ann.beckman@tillvaxtanalys.se
  • Verksamhetsstöd
  • Stockholm
  • Arbetsområden: GD sekreterare, lokalfrågor och post Stockholm, registratur, konferenssamordnare
  • Danell, Torbjörn
  • Analytiker
  • 010-447 44 51
  • torbjorn.danell@tillvaxtanalys.se
  • Infrastruktur och investeringar
  • Östersund
  • Arbetsområden: Regional tillväxt, infrastruktur, transporter, kompetensförsörjning, utvärdering
  • Ek, Irene
  • Analytiker
  • 010-447 44 79
  • irene.ek@tillvaxtanalys.se
  • Internationalisering och strukturomvandling
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Innovationspolitik och utvärdering, forskningspolitik, tjänsteinnovation, IT-politik
  • Eliasson, Kent
  • Analytiker
  • 010-447 44 32
  • kent.eliasson@tillvaxtanalys.se
  • Infrastruktur och investeringar
  • Östersund
  • Arbetsområden: Internationalisering , strukturomvandling och arbetsmarknadens funktionssätt, utvärdering av företagsfrämjande insatser, utbildning och kompetensförsörjning
  • Falck, Simon
  • Analytiker
  • 010-447 44 57
  • simon.falck@tillvaxtanalys.se
  • Infrastruktur och investeringar
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Stora kunskapsintensiva investeringar, externaliteter, multinationella företag.
  • Frykblom, Peter
  • Avdelningschef
  • 010-447 44 26
  • peter.frykblom@tillvaxtanalys.se
  • Internationalisering och strukturomvandling, Ledningsgrupp
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Ledning och styrning, internationalisering, digitalisering och strukturomvandling
  • Haglund, Lena
  • Personalstrateg
  • 010-447 44 59
  • lena.haglund@tillvaxtanalys.se
  • Verksamhetsstöd
  • Östersund
  • Arbetsområden: Kompetensförsörjning, rekrytering, lönebildning, arbetsmiljö, organisation och ledarskap
  • Hanses, Pelle
  • IT-ansvarig
  • 010-447 44 18
  • pelle.hanses@tillvaxtanalys.se
  • Verksamhetsstöd
  • Östersund
  • Arbetsområden: IT, IT-strategi, IT-avtal, upphandling/avrop , IT-support, telefoniavtal, videokonferens
  • Hansson, Pär
  • Analytiker
  • 010-447 44 41
  • par.hansson@tillvaxtanalys.se
  • Internationalisering och strukturomvandling
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Internationalisering , internationell handel och investeringar, globaliseringens effekter, tjänstesektorn
  • Hermansson, Henrik
  • Analytiker
  • 010-447 44 27
  • henrik.hermansson@tillvaxtanalys.se
  • Innovation och grön omställning
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Utvärdering, grön omställning, innovationspolitik, textanalys
  • Jernström, Marcus
  • Statistiker/analytiker
  • 010-447 44 62
  • marcus.jernstrom@tillvaxtanalys.se
  • Infrastruktur och investeringar
  • Östersund
  • Arbetsområden: Statistik (regionalt/näringsliv), MISS (mikrodatabas över statligt stöd till näringslivet), Raps (regionalt analys och prognossystem), skattepolitik, utvärdering
  • Lindvert, Markus
  • Statistikansvarig
  • 010-447 44 35
  • markus.lindvert@tillvaxtanalys.se
  • Internationalisering och strukturomvandling
  • Östersund
  • Arbetsområden: Officiell statistik , statistik internationella företag, internationalisering
  • Lithander, Jörgen
  • Analytiker
  • 010-447 44 54
  • jorgen.lithander@tillvaxtanalys.se
  • Infrastruktur och investeringar
  • Östersund
  • Arbetsområden: Kapitalförsörjning, entreprenörskap, småföretagande, regional tillväxt, utvärdering.
  • Nordin, Sara
  • Analytiker
  • 010-447 44 70
  • sara.nordin@tillvaxtanalys.se
  • Infrastruktur och investeringar
  • Arbetsområden: Kapitalförsörjning, smart specialisering och kluster, innovation, lokal och regional tillväxt samt turismutveckling
  • Ouraich, Ismail
  • Analytiker
  • 010-447 44 28
  • ismail.ouraich@tillvaxtanalys.se
  • Internationalisering och strukturomvandling
  • Östersund
  • Arbetsområden: Utvärdering, internationalisering, internationell handel och miljö, jordbruks- och miljösektorn
  • Persson, Tobias
  • Analytiker
  • 010-447 44 77
  • tobias.persson@tillvaxtanalys.se
  • Innovation och grön omställning
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Näringslivets gröna omställning, Forskning- och innovation på energi- och miljöområdet, Basindustrins gröna omställning ur ett näringslivsperspektiv, Biobaserad ekonomi
  • Román, Mikael
  • Analytiker
  • 010-447 44 66
  • mikael.roman@tillvaxtanalys.se
  • Innovation och grön omställning
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Omvärldsbevakning Brasilien, energi- och miljöpolitik, forsknings- och innovationspolitik
  • Stavlöt, Ulrika
  • Analytiker
  • 010-447 44 43
  • ulrika.stavlot@tillvaxtanalys.se
  • Innovation och grön omställning
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Tillväxtpolitik, innovationspolitik, utvärdering och innovationsprocesser.
  • Sundell, Lars
  • Statistiker
  • 010-447 44 36
  • lars.sundell@tillvaxtanalys.se
  • Internationalisering och strukturomvandling
  • Östersund
  • Arbetsområden: Officiell statistik nyföretagande, statistik nyföretagande, statistik konkurser, statistik offentliga ackord
  • Svensson, Peter
  • Analytiker
  • 010-447 44 37
  • peter.svensson@tillvaxtanalys.se
  • Innovation och grön omställning
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Tillväxtpolitik, innovationspolitik, utvärdering och innovationsprocesser
  • Tynelius, Ulf
  • Analytiker
  • 010-447 44 14
  • ulf.tynelius@tillvaxtanalys.se
  • Internationalisering och strukturomvandling
  • Östersund
  • Arbetsområden: Flernivåstyrning, lokalt och regionalt tillväxtarbete, kommunala frågor, fysisk planering
  • Wadell, Carl
  • Analytiker
  • 010-447 44 73
  • carl.wadell@tillvaxtanalys.se
  • Internationalisering och strukturomvandling
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Livsvetenskaper, hälso- och sjukvårdspolitik, forsknings- och innovationspolitik, innovationsledning
test

NYHETSBREV

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få nyheter om Tillväxtanalys studier och seminarier. Fyll i ditt namn och din e-postadress i formuläret