Kontakta oss

Vi finns tillgängliga hela sommaren. Skicka e-post till info@tillvaxtanalys.se eller ring vår växel 010-447 44 00.

Här är vi som jobbar på Tillväxtanalys. Sök rätt person genom att ange namn, arbetsområde eller avdelning.

Adress och fakturauppgifter

  • Alfredsson, Eva
  • Analytiker
  • 010-447 44 31
  • eva.alfredsson@tillvaxtanalys.se
  • Innovation och grön omställning
  • Östersund
  • Arbetsområden: Näringslivets dynamik/strukturomvandling, grön ekonomi, miljö- och klimatpolitik, ekologisk ekonomi
  • Alzén, Emma
  • Kommunikatör
  • 010-447 44 86
  • emma.alzen@tillvaxtanalys.se
  • Verksamhetsstöd
  • Östersund
  • Arbetsområden: Publikationer, webb, intranät
  • Birksjö, David
  • Analytiker
  • 010-447 44 78
  • david.birksjo@tillvaxtanalys.se
  • Innovation och grön omställning
  • Östersund
  • Arbetsområden: Innovation, innovationsindikatorer, innovationspolitik och näringslivets dynamik/strukturomvandling
  • Danell, Torbjörn
  • Analytiker
  • 010-447 44 51
  • torbjorn.danell@tillvaxtanalys.se
  • Infrastruktur och investeringar
  • Östersund
  • Arbetsområden: Regional tillväxt, infrastruktur, transporter, kompetensförsörjning, utvärdering
  • Eliasson, Kent
  • Analytiker
  • 010-447 44 32
  • kent.eliasson@tillvaxtanalys.se
  • Infrastruktur och investeringar
  • Östersund
  • Arbetsområden: Internationalisering , strukturomvandling och arbetsmarknadens funktionssätt, utvärdering av företagsfrämjande insatser, utbildning och kompetensförsörjning
  • Falck, Simon
  • Analytiker
  • 010-447 44 57
  • simon.falck@tillvaxtanalys.se
  • Infrastruktur och investeringar
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Stora kunskapsintensiva investeringar, externaliteter, multinationella företag.
  • Falkeström, Karin
  • Kommunikationsstrateg
  • 010-447 44 45
  • karin.falkestrom@tillvaxtanalys.se
  • Verksamhetsstöd
  • Östersund
  • Arbetsområden: Kommunikationsstrategiska frågor och presskontakter
  • Frykblom, Peter
  • Chefsekonom
  • 010-447 44 26
  • peter.frykblom@tillvaxtanalys.se
  • Verksamhetsstöd, Ledningsgrupp
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Samordning och ledning av myndighetsgemensamma projekt, ansvarig för AU-processen och omvärldsbevakning
  • Gadd, Håkan
  • Avdelningschef
  • 010-447 44 20
  • hakan.gadd@tillvaxtanalys.se
  • Infrastruktur och investeringar, Ledningsgrupp
  • Östersund
  • Arbetsområden: Ledning och styrning, regional tillväxt, utbildning och forskning, kompetensförsörjning
  • Haglund, Lena
  • HR-ansvarig
  • 010-447 44 59
  • lena.haglund@tillvaxtanalys.se
  • Verksamhetsstöd
  • Östersund
  • Arbetsområden: Kompetensförsörjning, rekrytering, lönebildning, arbetsmiljö, organisation och ledarskap
  • Hanses, Pelle
  • IT-ansvarig
  • 010-447 44 18
  • pelle.hanses@tillvaxtanalys.se
  • Verksamhetsstöd
  • Östersund
  • Arbetsområden: IT, IT-strategi, IT-avtal, IT-upphandling, IT-support, telefoniavtal, videokonferens
  • Hansson, Pär
  • Analytiker
  • 010-447 44 41
  • par.hansson@tillvaxtanalys.se
  • Internationalisering och strukturomvandling
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Internationalisering , internationell handel och investeringar, globaliseringens effekter, tjänstesektorn
  • Hermansson, Henrik
  • Analytiker
  • 010-447 44 27
  • henrik.hermansson@tillvaxtanalys.se
  • Innovation och grön omställning
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Utvärdering, grön omställning, innovationspolitik, textanalys
  • Häggmark, Tobias
  • Analytiker
  • 010-447 44 80
  • tobias.haggmark@tillvaxtanalys.se
  • Innovation och grön omställning
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Grön omställning, miljöekonomi och klimatpolitik
  • Härd, Sverker
  • Generaldirektör
  • 010-447 44 10
  • sverker.hard@tillvaxtanalys.se
  • Generaldirektör, Ledningsgrupp
  • Östersund
  • Arbetsområden: Ledning och myndighetsstyrning
  • Jernström, Marcus
  • Statistiker/analytiker
  • 010-447 44 62
  • marcus.jernstrom@tillvaxtanalys.se
  • Infrastruktur och investeringar
  • Östersund
  • Arbetsområden: Statistik (regionalt/näringsliv), MISS (mikrodatabas över statligt stöd till näringslivet), skattepolitik, utvärdering
  • Knutsson, Anton
  • Analytiker
  • 010-447 44 77
  • anton.knutsson@tillvaxtanalys.se
  • Internationalisering och strukturomvandling
  • Östersund
  • Arbetsområden: Datasammanställningar, forskningsöversikter, kvantitativ analys
  • Lann, Marie
  • Kommunikatör
  • 010-447 44 83
  • marie.lann@tillvaxtanalys.se
  • Verksamhetsstöd
  • Östersund
  • Arbetsområden: Kommunikationsplanering och -stöd, presskontakter, sociala medier
  • Lindvert, Markus
  • Statistikansvarig
  • 010-447 44 35
  • markus.lindvert@tillvaxtanalys.se
  • Infrastruktur och investeringar
  • Östersund
  • Arbetsområden: Officiell statistik , statistik internationella företag, internationalisering
  • Lithander, Jörgen
  • Analytiker
  • 010-447 44 54
  • jorgen.lithander@tillvaxtanalys.se
  • Infrastruktur och investeringar
  • Östersund
  • Arbetsområden: Kapitalförsörjning, entreprenörskap, småföretagande, regional tillväxt, utvärdering.
  • Lundquist, Anette
  • Kommunikatör
  • 010-447 44 83
  • anette.lundquist@tillvaxtanalys.se
  • Verksamhetsstöd
  • Östersund
  • Arbetsområden: Webbplats, intranät, publikationer, sociala medier.
  • Löfgren, Helena
  • Analytiker
  • 010-447 44 88
  • helena.lofgren@tillvaxtanalys.se
  • Internationalisering och strukturomvandling
  • Stockholm
  • Arbetsområden: AI, pandemistöd
  • Mattsson, Kajsa
  • Avdelningschef
  • 010-447 44 81
  • kajsa.mattsson@tillvaxtanalys.se
  • Verksamhetsstöd, Ledningsgrupp
  • Östersund
  • Arbetsområden: Ledning och styrning, verksamhets-planering- och uppföljning, ekonomistyrning, upphandling, miljöledning, verksamhetsstöd
  • Mattsson, Pontus
  • Analytiker
  • 010-447 44 53
  • pontus.mattsson@tillvaxtanalys.se
  • Internationalisering och strukturomvandling
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Produktivitet, effektivitet, policyutvärdering, kvantitativa metoder och kunskapsintensiva företag
  • Miao, Chizheng
  • Analytiker
  • 010-447 44 84
  • chizheng.miao@tillvaxtanalys.se
  • Infrastruktur och investeringar
  • Östersund
  • Arbetsområden: Arbetsmarknad, entreprenörskap, offentlig ekonomi
  • Nilsson, Elsa
  • Analytiker
  • 010-447 44 65
  • elsa.nilsson@tillvaxtanalys.se
  • Internationalisering och strukturomvandling
  • Östersund
  • Arbetsområden: Effektutvärderingar, globala leverantörskedjor, kvantitativ analys, artificiell intelligens, digitalisering
  • Nordin, Sara
  • Analytiker
  • 010-447 44 70
  • sara.nordin@tillvaxtanalys.se
  • Infrastruktur och investeringar
  • Arbetsområden: Kapitalförsörjning, smart specialisering och kluster, innovation, lokal och regional tillväxt samt turismutveckling
  • Nordström, Håkan
  • Analytiker
  • 010-447 44 48
  • hakan.nordstrom@tillvaxtanalys.se
  • Internationalisering och strukturomvandling
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Effektutvärderingar, exportfrämjande, företagsstöd under pandemin, globalisering, strukturomvandling
  • Ouraich, Ismail
  • Analytiker
  • 010-447 44 28
  • ismail.ouraich@tillvaxtanalys.se
  • Internationalisering och strukturomvandling
  • Östersund
  • Arbetsområden: Utvärdering, internationalisering, internationell handel och miljö, jordbruks- och miljösektorn
  • Pettersson Westerberg, Thomas
  • Avdelningschef
  • 010-447 44 69
  • thomas.petterssonwesterberg@tillvaxtanalys.se
  • Innovation och grön omställning, Ledningsgrupp
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Ledning och styrning, innovationspolitik, grön omställning
  • Reshid, Abdulaziz
  • Analytiker
  • 010-447 44 30
  • abdulaziz.reshid@tillvaxtanalys.se
  • Innovation och grön omställning
  • Östersund
  • Arbetsområden: Utvärderingar och ekonometriska metoder
  • Román, Mikael
  • Analytiker
  • 010-447 44 66
  • mikael.roman@tillvaxtanalys.se
  • Innovation och grön omställning
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Forsknings- och innovationspolitik
  • Sajtos, Laszlo
  • Analytiker
  • 010-447 44 63
  • laszlo.sajtos@tillvaxtanalys.se
  • Innovation och grön omställning
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Grön omställning, miljöekonomi och klimatpolitik
  • Stavlöt, Ulrika
  • Analytiker
  • 010-447 44 43
  • ulrika.stavlot@tillvaxtanalys.se
  • Innovation och grön omställning
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Tillväxtpolitik, innovationspolitik, utvärdering och innovationsprocesser.
  • Steinbach, Nancy
  • Analytiker
  • 010-447 44 76
  • nancy.steinbach@tillvaxtanalys.se
  • Innovation och grön omställning
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Näringslivets dynamik/struktur-omvandling, grön ekonomi, miljö- och klimatpolitik, ekologisk ekonomi
  • Tander, Bisse
  • Administratör/Registrator
  • 010-447 44 12
  • bisse.tander@tillvaxtanalys.se
  • Verksamhetsstöd
  • Östersund
  • Arbetsområden: Registratur, administration, fakturahantering, post, lokalfrågor
  • Tynelius, Ulf
  • Analytiker
  • 010-447 44 14
  • ulf.tynelius@tillvaxtanalys.se
  • Infrastruktur och investeringar
  • Östersund
  • Arbetsområden: Smart cities, statens roll vid neddragningar och nedläggningar, företagsstöd under pandemin
  • Wadell, Carl
  • Analytiker
  • 010-447 44 73
  • carl.wadell@tillvaxtanalys.se
  • Internationalisering och strukturomvandling
  • Stockholm
  • Arbetsområden: Livsvetenskaper, hälso- och sjukvårdspolitik, forsknings- och innovationspolitik, innovationsledning
  • Åberg, Petter
  • Ekonom
  • 010-447 44 71
  • petter.aberg@tillvaxtanalys.se
  • Verksamhetsstöd
  • Östersund
  • Arbetsområden: Budget och ekonomiuppföljning, upphandling/avrop, statsstödsrapportering
  • Öljevy, Ulrica
  • Analytiker
  • 010-447 44 75
  • ulrica.oljevy@tillvaxtanalys.se
  • Internationalisering och strukturomvandling
  • Östersund
  • Arbetsområden: Företagsstöd under pandemin, jämställdhetsintegrering, robotlyftet, statens roll vid neddragningar och nedläggningar
test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev