Kunskap för tillväxt

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, är en myndighet som utvärderar och analyserar svensk tillväxtpolitik. Vi ger regeringen och andra aktörer inom tillväxtpolitiken kvalificerade kunskapsunderlag och rekommendationer för att effektivisera och utveckla statens arbete för hållbar tillväxt och näringslivsutveckling.

I vårt arbete fokuserar vi särskilt på hur staten kan främja Sveriges innovationsförmåga, investeringar som stärker innovationsförmågan och på landets förmåga till strukturomvandling. Dessa faktorer är avgörande för tillväxten i en öppen och kunskapsbaserad ekonomi som Sverige. Våra analyser och utvärderingar är framåtblickande och systemutvecklande. De är baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Sakkunniga medarbetare, unika databaser och utvecklade samarbeten på nationell och internationell nivå är viktiga tillgångar i vårt arbete. Genom en bred dialog blir vårt arbete relevant och förankras hos de som berörs.

Tillväxtanalys arbetar på uppdrag av regeringen och sorterar under Näringsdepartementet. Även Utrikesdepartementet, Utbildningsdepartementet och Finansdepartementet hör till våra primära målgrupper, liksom andra myndigheter som har uppdrag inom tillväxtpolitiken. I våra utvärderingar och analyser har vi en oberoende ställning.

Vi är cirka 40 medarbetare och finns i Östersund (huvudkontor) och Stockholm. Sonja Daltung är vår generaldirektör.

Läs vår instruktionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs vår verksamhetsstrategiPDF

Studieområden och ramprojekt

Tillväxtanalys har identifierat sex studieområden som vi menar är de mest centrala för tillväxtpolitiken. Det är inom dessa områden som Tillväxtanalys bygger kunskap. Genom ramprojekt belyser vi systematiskt frågeställningar som är relevanta för tillväxtpolitiken och dess genomförande. Ett ramprojekt består av flera delprojekt som bidrar till att belysa en övergripande frågeställning. 

Läs mer om våra studieområden

Se våra ramprojekt

Läs vår analys- och utvärderingsplanPDF