Tillgänglighet

Tillfälligt tillgänglighetsutlåtande för Tillväxtanalys webbplats.

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet för tillvaxtanalys.se och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att webbplatsen ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Vi ska minst uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brister

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG på följande delar av webbplatsen:

  • Vi har problem med navigationen för smala skärmar. Vi jobbar på en lösning så att menyn ska öppna sig i anslutning till menyknappen.
  • Vår "sökresultatsida" är inte kodat som ett formulär vilket bryter mot WCAG:s punkt om att skärmläsare ska få återkoppling från den här typen av objekt. Vi kommer att åtgärda detta inom kort.
  • Den visuella fokusmarkeringen är bitvis för dålig. Vi gör om detta inom kort.
  • Kontrasterna är för låga på vissa delar av webbplatsen enligt WCAG. Vi kommer att förbättra kontrasterna på dessa sidor.
  • Pagineringsfunktionen är inte bra för användare med motoriska problem. Vi kommer att se över detta och förbättra så att den presenterar relevant information och blir mer pedagogisk.

Läs mer i granskingsrapporten.PDF

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Du kan kontakta oss på:

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kommer framöver kunna vända dig till Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet (enligt regeringens förslag i Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Det här utlåtandet kommer att förändras

När officiella riktlinjer för tillgänglighetsutlåtandets utformning och innehåll enligt EU-direktivet om tillgänglighet till myndigheters webbplatser och apparlänk till annan webbplats publiceras kommer vi att anpassa utlåtandet efter dessa.

Detta utlåtande uppdaterades 2018-09-12.