Statistik

Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik inom ämnesområdet näringsverksamhet.

Officiell statistik regleras särskilt genom lagen och förordningen om den officiella statistiken. Den officiella statistiken får endast publiceras av statistikansvariga myndigheter och har särskilda kvalitetskrav. Statistiken ska bland annat vara objektiv och allmänt tillgänglig. Mer information om den officiella statistiken finns hos Statistiska centralbyrån (SCB).

Vi publicerar officiell statistik om konkurser, nystartade företag och internationella företag. Det senare innehåller bland annat statistik om svenska koncerner med dotterbolag i utlandet och utländska företag med verksamhet i Sverige. Utöver den officiella statistiken publicerar vi statistik om riskkapitalinvesteringar i Sverige.

Logotyp för Sveriges officiella statistik
test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev