Statistik

Tillväxtanalys är ansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik avseende internationella företag, nystartade företag och konkurser. Tillväxtanalys är dessutom ansvarig myndighet för insamlande av uppgifter för uppföljning av statligt stöd till näringslivet och har även uppdrag att producera statistik över riskkapitalinvesteringar i Sverige.

Tillväxtanalys hade 2013–2016 uppdrag att producera statistik om grundläggande betaltjänster. Detta uppdrag upphörde 2017 då det flyttade över till Tillväxtverket.

Under 2011 och 2012 hade Tillväxtanalys i uppdrag att producera statistik över den svenska miljötekniksektorn men från och med 2013 är det SCB som kommer att producera miljöteknikstatistik.

Sveriges officiella statistik

Sveriges officiella statistik

All officiell statistik ska ha beteckningen Sveriges officiella statistik eller märkas symbolen som finns här ovanför. Observera att beteckningen eller symbolen inte får användas vid egna bearbetningar av den officiella statistiken.

Prenumerera på vår statistik via RSSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller e-post.


All statistikproduktion

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev