Statistik

Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik inom ämnesområdet näringsverksamhet.

Vi publicerar officiell statistik om konkurser, nystartade företag och internationella företag. Det senare innehåller bland annat statistik om svenska koncerner med dotterbolag i utlandet och utländska företag med verksamhet i Sverige. Utöver den officiella statistiken publicerar vi statistik om riskkapitalinvesteringar i Sverige. Statistiken publiceras som rapporter och i vår statistikportal.

Mer konkursstatistik hos Tillväxtanalys

Tillväxtanalys ansvarar för och publicerar Sveriges officiella statistik om konkurser och offentliga ackord. Statistiken finns i vår statistikportal och uppmärksammas med statistiknyheter på vår hemsida varje månad.

Den 1 juli utökas statistiken i vår portal genom både ett API, (för överföring av data mellan programvaror) och mer innehåll. Bland annat kommer årsstatistiken kunna delas upp efter storleksklass och två-siffrig SNI (klassificering av företag och arbetsställen). Portalen kommer att uppdateras framgent med ytterligare variabler och redovisningsgrupper.
I samband med uppdateringen kommer SCB, som publicerat statistiken parallellt, att upphöra med publiceringen i SCB:s statistikdatabas den 30:e juni.

Logotyp för Sveriges officiella statistik

Sveriges officiella statistik (SOS) är statistik som är särskilt viktig för att beskriva Sverige. Den bidrar till utvecklingen av vårt samhälle genom att vara objektiv och relevant.

Myndigheten ansvarar bland annat för att statistiken är objektiv, dokumenterad och kvalitetssäkrad.

Den officiella statistiken ska finnas tillgänglig på internet och du får använda den kostnadsfritt.

All officiell statistik ska bära texten Sveriges officiella statistik och/eller märkas med symbolen. Du får inte använda symbolen eller texten Sveriges officiella statistik om du har bearbetat den officiella statistiken.

Publiceringsplan för all statistik på SCB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Det finns ett trettiotal myndigheter i Sverige som är ansvariga för den officiella statistiken. SCB samordnar och stödjer systemet för den officiella statistiken.

Läs mer om vad officiell statistik är och vilka myndigheter som ingår i nätverket på SCB:s webbplats Länk till annan webbplats.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev

https://www.resume.se/utbildning/skriva-med-ai-copy-och-content-for-sociala-medier-och-digitala-kanaler/?utm_campaign=REAK_Stort_utskick&utm_medium=email&utm_source=Eloqua