WP

Under rubriken working paper presenterar Tillväxtanalys forskningsuppsatser som utgör underlag i våra ramprojekt. Materialet tas fram i samarbete med externa forskare och kvalitetsgranskas enligt gängse sätt i akademin. Författarna står själva för innehållet i publikationen och deras slutsatser och
rekommendationer delas inte nödvändigtvis av Tillväxtanalys.

test

NYHETSBREV

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få nyheter om Tillväxtanalys studier och seminarier. Fyll i ditt namn och din e-postadress i formuläret