PM

I denna serie presenterar vi material som ingår i ramprojekt och stödjer rapporter. Ett PM kan innehålla en utvecklad analys eller utvärdering, med metodbeskrivningar och diskussioner och en mer utförlig redovisning av resultat. Det kan även innehålla litteraturöversikter och kartläggningar. Här publicerar vi även fristående kortare projekt.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev