2012-03-09

Från fiskebyar till hållbara städer – ett regionalt perspektiv på Japans möjligheter i spåren av tsunamin

Som en del av Tillväxtanalys löpande bevakning inom området hållbar utveckling följer här anteckningar från en presskonferens med guvernören för prefekturen Miyagi, Yoshihiro Murai.

Syftet är att öka förståelsen för den dynamik som skapats runt återuppbyggnaden av den tsunamidrabbade Tohokuregionen i Japan.

Ladda ner rapporten Pdf, 299.4 kB.