2012-04-03

Delegationsresa till USA – Unga Innovatörer

Inom ramen för Tillväxtverkets och Vinnovas gemensamma program ”Unga Innovatörer” genomfördes en delegationsresa till Washington DC, 28 februari – 2 mars 2012. Syftet med delegationsresan var dels att lära sig om olika initiativ och strategiska frågeställningar i USA och Washington DC, dels att delta i högnivåseminariet ”Young Innovators Wanted!”, som anordnades inom ramen för ambassadens tematiska program ”Innovation & Education”.