2012-04-12

Första mötet för Global Superior Energy Performance Partnership i Tokyo

Som en del av Tillväxtanalys löpande bevakning inom området hållbar utveckling följer här anteckningar från Global Superior Energy Performance Partnership (GSEP) första arbetsgruppsmöte 12-13 mars 2012 i Tokyo. GSEP är ett initiativ inom Clean Energy Ministerial (CEM), ett globalt nätverk bestående av 23 länder där Sverige är medlem. CEM är en högnivågruppering för att stimulera policy- och programutvecklingen
globalt genom att utbyta erfarenheter och för att stimulera en global energieffektiv utveckling.