2012-05-20

Tillväxtanalys har skrivit samarbetsavtal Korea Development Institute

I samband med statsbesöket till Sydkorea, så tecknade Tillväxtanalys et Memorandum of Understanding med Korea Development Institute – KDI, Sydkoreas ledande ekonomiska Think-Tank. Avtalet undertecknades den 31 maj, 2012 vid KDIs huvudkontor i Seoul.

Med avtalet uttrycker Tillväxtanalys och KDI ett intresse kring gemensamma analysprojekt, utbyte av kunskap och data kring innovations- och tillväxtfrågor.

För Tillväxtanalys räkning undertecknades avtalet i Seoul av avdelningschef Enrico Deiaco, Innovation och Globala Mötesplatser, av GD Dan Hjalmarsson och av KDIs president.

Om Korea Development Institute – KDI:

Korea Development Institute - KDI etablerades 1971 som det första forskningsinstitutet i Sydkorea inom ekonomisk policy och institutionellt ramverk. KDI vision är att föreslå policyrekommendationer som kommer att grunden för nationens ekonomiska tillväxt. Bland analysprojekt kan nämnas årliga studier kring trender för makroekonomiska indikatorer och policyimplikationer, studier av tjänsteinnovationer och studier av policys för en grön tillväxt. www.kdi.re.kr/ Länk till annan webbplats.

Om Tillväxtanalys:

Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att analysera och utvärdera svensk tillväxtpolitik. Det övergripande målet är att stärka den svenska konkurrenskraften och att skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag i alla delar av landet. Huvudkontoret ligger i Östersund och myndigheten har verksamhet i Stockholm, Brasilia, Bryssel, New Delhi, Peking, Tokyo och Washington. Utlandskontoren, Bryssel undantaget fungerar som svenska ambassadens Office of Science and Innovation i de länder myndigheten är representerad. Kontoret i Tokyo har även regionalt ansvar för bevakning av Sydkorea.

Tillväxtanalys har sedan tidigare tecknat motsvarande avtal med DRC (Development Research Center of the State Council) i Kina och CGEE (Center for Strategic Studies and Management Science, Technology and Innovation) i Brasilien.