2012-06-15

Rio +20 och hållbar utveckling

Med Förenta Nationernas konferens om hållbar utveckling, även kallad Rio+20, för dörren finns det anledning att reflektera över Brasiliens roll och strategiska intresse i evenemanget och de frågor som tas upp där.

Vad vill den brasilianska regeringen uppnå med konferensen? Vad kännetecknar den brasilianska debatten kring hållbar utveckling? Frågorna är av särskilt intresse då Rio+ äger rum i ett läge där hela världsekonomin tycks vara i gungning, och där krav på nya utvecklingsmodeller, innehållande ökade satsningar på innovation och ’grön tillväxt’, kommit att bli del av den allmänna politiska diskursen. Med sitt uttalade fokus på ’grön ekonomi’ och ’institutionellt ramverk för hållbar utveckling’ befinner sig konferensen därmed mitt i en debatt som på sikt kan ha långtgående konsekvenser för såväl globala ekonomiska strukturer och enskilda nationers konkurrenskraft som politiska maktförhållanden i världen.

Syftet med denna kortrapport är inte att påverka den svenska agendan inför konferensen i sig utan att lyfta frågor som kommer att vara intressanta att studera närmare i Brasilien, liksom i andra länder, under kommande år.

Läs kortrapporten här Pdf, 261.2 kB.