2012-09-26

Jobbförluster i USA har bidragit till kompetens­höjning på den amerikanska arbetsmarknaden

Recessionen som följt kredit och skuldtakskriserna har resulterat i en stor förlust i antalet jobb på den amerikanska arbetsmarknaden; ca 7,2 miljoner jobb förlorades 2008-2009, och även efter en mindre återhämtning hade 3,8 miljoner jobb förlorats netto i den längre perioden 2007-2011. Carnevale, Jayasundera och Cheah (2012) från
Georgetown University har dock i en nyligen publicerad rapport sammanställt offentlig statistik som ger några intressanta resultat.

Inom ramen för Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakning har Rolf Höijer, Tillväxtanalys kontor i Washington D.C. satt samman följande kortrapport på temat Pdf, 124.1 kB.