2012-10-23

Patent- och immaterialrätt i USA

Förutom den administrativa aspekten relaterat till patent och den långa tiden det tar att få patent som vi rapporterade om förra månaden (Tillväxtanalys kvartalsrapport) har arbetet med att förändra patentlagstiftningen i USA den senaste månaden tagit ytterligare ett steg framåt.

USA:s patentlagstiftning vilar på principen ”First to invent” vilket innebär att uppfinnaren har en stark ställning i att argumentera för sin rätt. Detta har man in USA sett som en garant för den enskilde i sammanhang där stora företag med stora resurser ofta annars får ett övertag. I Europa och många övriga industrinationer vilar patentlagstiftningen istället på principen ”first to file” dvs. den som är först att ansöka om patent är också den som antas vara uppfinnaren.

I USA har man under lång tid diskuterat och utrett hur man ska förändra sin patentlagstiftning. Arbetet med patentreformen kan sägas ha pågått sedan 2004 och haft en slingrig väg. Sedan årsskiftet har det som nu kallas America Invents’ Act 2011 (tidigare Patent Reform Act) genomgått hearings och voteringar, med förbehåll och ändringar i representanthuset. Samtidigt har Senaten arbetat med sin version. Under mars och april 2011 röstade både Senaten och Representanthuset igenom sina liggande förslag. Detta är stora framsteg, för så långt har man tidigare inte kommit. Dock är det inte helt problemfritt då det finns motsättningar i dokumenten som kommer att ta många förhandlingar att komma överens om. Det råder fortfarande stor osäkerhet om huruvida man kommer att komma fram till en ny lagstiftning i enlighet med principen ”first to file” eller inte. Tillväxtanalys återkommer i ämnet.