2012-11-20

Åtgärder för omstrukturering av Sydkoreas universitetssystem fortsätter

Denna rapportering ingår som en del i det allmänna bevakningsuppdraget som Tillväxtanalys har i sin instruktion. Formatet täcker aktuella händelser inom policy i bevakningsländerna.

Utvärderingskriterier för högre utbildning är omdebatterat sedan en tid, och det är alltid politiskt känsligt att gå in och göra konkreta åtgärder. Fallet Sydkorea visar på ett land som har fått kvantitets- och kvalitetsproblem i och med en ständigt expanderande utbildningssektor och med detta gjort stora reformer inom området.

Läs rapporten Pdf, 175.9 kB.