2012-11-20

Högre utbildning och forskning i Brasilien – "Science without Borders" och Sveriges nationella erbjudande

Dokumentation från seminarium

Vilka lärdomar kan Sverige och enskilda svenska lärosäten dra av andra länders arbete med att marknadsföra sitt nationella erbjudande i Brasilien?

Den brasilianska regeringen har lanserat programmet - Science without borders/Vetenskap utan gränser - i syfte att främja och utveckla naturvetenskap och teknikområdet i Brasilien genom internationellt utbyte och rörlighet, 12 länder har presenterat sitt erbjudande, i juli 2012 presenterade Sveriges sitt bidrag.

Tillväxtanalys, genomför just nu på uppdrag av Utbildningsdepartementet en studie kring hur andra länder jobbar på plats i Brasilien med att nå ut med sitt respektive erbjudande.

Den 8 november hölls ett seminarium på Norra Latin i Stockholm där Tillväxtanalys att redogjorde för det brasilianska systemet för högre utbildning och forskning och presenterade preliminära resultat kring den pågående studien.

Medverkande: Mikael Román, Tillväxtanalys Brasilia och Andreas Larsson, Tillväxtanalys Stockholm

Läs referat från seminariet Pdf, 111.1 kB.

Ladda ner presentation Pdf, 2 MB.