2012-12-06

Strategiska Stiftelsens delegation med Sveriges främsta unga forskare besökte Sydkorea och Japan

Den 19-30 november besökte delegationen SSF FFL4 med elitprogrammet
Sveriges Framtida Forskningsledare Sydkorea och Japan genom ett
totalarrangemang av Tillväxtanalys.

Målet med resan var främst att lära sig mer om de organisatoriska och ledarskapsmässiga egenskaperna i de sydkoreanska och japanska forsknings- och utvecklingsmiljöerna. Delegationen leddes av Professor Gunnar Svedberg, KTH och bestod av 18 framstående forskningsledare från nio universitet.

Frågor som diskuterades livligast under studiebesöken berörde hur organisationer attraherar och behåller de bästa forskarna, ledarskapsträning och stöd, samt av för- och nackdelar mellan olika finansieringsformer för forskning. Besöken inkluderade statliga och privata forskningsinstitut (t.ex. KRIBB och RIKEN), forskningsfinansiärer (t.ex. JST), universitet (t.ex. KAIST och Osaka University), och företag (t.ex. Ericsson-LG och Sony).

Det gavs även många tillfällen i båda länderna till nätverkande med nyckelindivider som kan leda till reella forskningssamarbeten mellan Sverige, Sydkorea, och Japan.

Ladda ner information om delegaterna Pdf, 324.6 kB.