2013-01-18

Globala värdekedjor: Japans väg till smart specialisering inom materialvetenskap

Denna rapportering ingår som en del i det allmänna bevakningsuppdraget som Tillväxtanalys har i sin instruktion. Formatet täcker aktuella händelser inom policy i bevakningsländerna.

Kortrapporten ger ett exempel på hur begreppet smart specialisering kan se ut i praktiken. Nästa generations trafikflygplan är i hög grad beroende av materialteknik och leveranser från Japan - hur Japan har nått denna ställning i den globala värdekedjan beskrivs i kortrapporten. Ett svar är de två faktorer som fallet med det världsledande japanska företaget Toray Industries visar på: 1) långsiktiga investeringar inom FoU, samt 2) en förutseende strategi som passar en framväxande global näringslivsstruktur med en ökande betydelse för globala värdekedjor. En policyimplikation som rests i den internationella forskningslitteraturen är att statens roll inte är att bedriva traditionell industripolitik, utan snarare att långsiktigt förenkla för de entreprenörer som är intresserade och duktiga på att hitta områden för specialisering.

Ladda ner rapporten Pdf, 666.6 kB.