2013-02-26

Konferens om Japans åldrande samhälle – 22 februari 2013

Rapporten är skriven som en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakning av Emelie Gustafsson och Niklas Z Kviselius, som kan kontaktas på Tillväxtanalys Tokyokontor.

Konferensen ”From Crisis to Complex crises: How can Japan respond to Super Aging?” arrangerades 22 februari 2013 i Tokyo av Health och Global Policy Institute (HGPI). Några av personerna som deltog aktivt var Vice-Minister for Policy Coordination, samt tidigare Minister, State for Economic and Fiscal policy, Cabinet Office. HGPI etablerades 2004 för att arbeta med policyfrågor inom hållbar välfärd, och hälso- och sjukvård, och bedöms ha stort inflytande på den nationella policydiskussionen i Japan.

Läs Niklas Kviselius och Emilie Gustafssons eventrapport här Pdf, 145.3 kB.