2013-03-19

Anteckningar från AAAS årsmöte i Boston

AAAS – American Association for the Advancement of Science – höll årsmöte i Boston den 14-18 februari 2013. På mötet diskuterades ett mycket stort antal ämnen i parallella sessioner. Här redogör Tillväxtanalys genom Rolf Höijer för några intryck från valda delar av mötet.

AAAS mötet innehöll relativt omfattande inslag av policydiskussioner. Bland policydiskussionerna var det ett primärt fokus på forskningspolitik, snarare än på exempelvis innovationspolitik.

Ett annat övergripande intryck från mötet är att EU kommissionen hade en hög profilnärvaro. Dess Generaldirektör – R.J. Smits – deltog i mötet; EU-kommissionen hade en större deltagande delegation än någon annan organisation, (undantaget AAAS självt) och också en mycket stor monter i den allmänna utställningshallen.

Ytterligare ett intryck var att deltagarna vid AAAS mötet var mycket engagerade i frågan kring de automatiska budgetnedskärningar (ca 5-8 procent av den federala forskningsfinansieringen) som president Obama och Kongressen beslutade för ca 18 månader sedan.

Flera paneler vid AAAS mötet behandlade också frågor kring hur osäker information kan hanteras. En panel hade exempelvis titeln ”Predicting Major Events, Planning for Hazard”. I denna diskuterades t ex i vilken utsträckning man kan förutsäga och följa epidemisk sjukdomsspridning, och förutsäga jordskalv samt översvämningar. I ett annat inslag diskuterade EU-kommissionens Chief Science Advisor, Anne Glover, med chefen för amerikanska OSTP, John Holdren, vilka råd de kan ge politiker i situationer där osäkerhet föreligger. Det vore svårt att sammanfatta resultaten från diskussionerna, (utöver att det finns vaga förhoppningar om att IT-baserade ’big data’ lösningar ska kunna bidra med hjälp i framtiden). Fler frågor än svar formuleras.

Läs Rolf Höijers anteckningar i sin helhet här Pdf, 174.2 kB.