2013-07-11

Enrico Deiaco om "creative economy" i The Korea Times

Det är inte genom bidrag och pekpinnar som Korea får ett klimat som uppmuntrar näringslivsinvesteringar. Istället bör man jobba på att skapa rätt inställning, tydliga incitament och ett bra företagsklimat, menar Enrico Deiaco i ett reportage i The Korea Times.