2013-11-14

Hög risk för allvarliga olyckor i Kinas kärnkraftsanläggningar

De kinesiska planerna för utbyggnad av kärnkraft leder till ökad risk för allvarliga olyckor. Detta säger professor He Zuoxiu, Institutet för teoretisk fysik vid Kinas Vetenskapsakademi i Peking.

Läs mer i kortrapporten Pdf, 286.6 kB..

Denna rapport är skriven av Christer Ljungwall och Daniel Ekström vid Tillväxtanalys kontor i Peking och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.