2013-11-15

Gigantiska summor i Kinas e-handel

Internetshopping är inte det Kina är mest känt för. Men landet väntas i
år gå om USA som världens största e-handelsmarknad och det finns en stor
potential för svenska företag.

Läs mer i denna kortrapport:

China's Online Retail Market 2012–2013 Pdf, 535 kB.

Denna rapport är skriven av Zhang Yao Yao, Daniel Ekström och Matilde Eng vid Tillväxtanalys kontor i Peking och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.