2013-11-20

Vad blir resultatet av en förändrad ettbarnspolitik i Kina?

Den 18 centralkommitténs tredje plenum har planer på förändringar av de kinesiska ettbarnspolitiken. De nya reglerna väntas ge omkring 15–20 miljoner föräldrar rätt att skaffa ytterligare ett barn.

Läs mer i denna kortrapport Pdf, 280.5 kB.

Denna rapport är skriven av Christer Ljungvall och Daniel Ekström vid Tillväxtanalys kontor i Peking och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.