2013-12-19

Budgetöverenskommelse i USA:s kongress

I veckan nåddes en kompromiss för kommande två års budgetutgifter mellan
demokrater och republikaner. Kompromissen kommer förmodligen att
återställa kongressens normala årliga budgetprocess som har brutit samman sedan några år tillbaka. Kompromissen minskar sannolikheten för framtida budgetfrysningar och nedstängning av offentlig sektor. Däremot adresseras inte underliggande problem i utvecklingen av det offentliga budgetunderskottet.

Budgetdiskussioner i kongressen har präglat USA:s politik under senare år. Stora budgetunderskott under Obamas presidentperiod har begränsat reformutrymmet och bidrar också till en i längden ohållbar statsskuldsutveckling. Budgetlåsningar har uppstått i hur man ska hantera dessa underskott, då republikaner menar att utgiftsnedskärningar behövs för att begränsa kostnaderna av en kontinuerligt växande offentlig sektor, medan demokrater inte accepterar nedskärningar i transfereringsprogram utan förespråkar höjda skatter.

Budgetförhandlingarna är en följd av den överenskommelse som fastslogs i oktober efter den 16 dagar långa ’Government shutdown’ där USAs förvaltning delvis var nedstängd. En uppgörelse nåddes då endast timmar innan USA skulle nå sitt skuldtak och kongressen kom överens om en temporär lösning fram till den 13 december i år. För att undvika ytterligare en federal nedstängning i januari har budgetdiskussioner förts bakom stängda dörrar i syfte att komma fram till en lösning som accepteras av båda parter. December månad har därför kantats av budgetförhandlingar och diskussioner i den amerikanska kongressen.

Dämpade automatiska nedskärningar välkomnas av forskarsamhället

Budgetförslaget minskar tidigare beslutade automatiska nedskärningar (vilka bidragit till att minska budgetunderskottet), även kallad Sequester, med 40 miljarder dollar år 2014 och 20 miljarder dollar år 2015. Överenskommelsen höjer de federala utgifterna under cirka åtta år, men utlovar besparingar därefter, för att långsiktiga adressera USA:s budgetunderskott, med förhoppningen att då minska underskottet med 23 miljarder dollar. Detta har kritiserats av vissa republikaner eftersom demokraterna anses ha en historia av att svika sådana överenskommelser och inte genomföra utlovade besparingar när framtiden väl infinner sig.

Det är framförallt utgifterna som tillhör så kallad discretionary spending som berörs av överenskommelsen, vilket är de utgifter som kongressen beslutar om på årlig basis. Discretionary spending består till ungefär hälften av försvarsrelaterade utgifter och resten utgörs av program som utbildning, transport, energi och samhällsutveckling. Däremot adresseras inte non-discretionary spending – som framförallt består av social- och sjukförsäkringsprogram, och som anses vara de främsta drivkrafterna bakom budgetunderskotten. Överenskommelsen välkomnas av exempelvis forskarsamhället då National Institutes of Health (NIH) tillsammans med andra federala program upplevt budgetminskningar som resultat av de automatiska nedskärningarna.

De ökade utgifterna kommer delvis att ersättas av ökade avgiftsintäkter bestående av bland annat:

  • 12,6 miljoner dollar i passageraravgifter inom flygindustrin,
  • åtta miljoner dollar i högre federala försäkringspremier
  • sex miljoner dollar i minskade återbetalningar för studentlåneutgivare
  • 12 miljarder dollar i reduktion av militära och privata pensionsutbetalningar

Budgetförslaget är en kompromiss där partierna möts halvvägs och kommer inte leda till någon höjning av skatteintäkter som Demokrater tidigare krävt och heller inte någon broms av utgiftshöjningar inom de sociala förmånsprogrammen som Republikanerna vill begränsa. Demokraterna fick heller inte de igenom den förlängning av arbetslöshetsersättningar som löper ut i slutet av december. Budgeten berör inte USA:s skuldtak vilket behöver adresseras senare under våren 2014. Fram tills nästa presidentval förväntas denna överenskommelse innebära att endast små förändringar i sker budgeten.

Det nya förslaget har tagits fram av budgetkommittén i representanthuset som består av representanter från både demokrater och republikaner. Förhandlingarna ledda av demokraten Patty Murray från senaten och republikanen Paul Ryan från representanthuset har en relativt låg ambitionsnivå enligt kritiker. - ”Det är en steg i rätt riktning för att återfå en fungerande budgetprocess” menar Murray i ett uttalande.

Budgetförslaget röstades med majoritet igenom i det republikanskt styrda representanthuset och gick innan julledigheten igenom i senaten. Budgeten måste härnäst godkännas av Obama som skriver det till lag.

Denna rapport är skriven av Mikaela Bartoll vid Tillväxtanalys kontor i Washington D.C. och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.