2014-09-30

USA mobiliserar i den nationella och internationella kampen mot antibiotikaresistens

President Obama undertecknade nyligen ett dekret, en så kallad executive order, med ett flertal direktiv ämnade att begränsa ökningen av antibiotikaresistenta bakterier.

Dekretet riktades till federala departement och myndigheter, och undertecknades samtidigt som två federala rapporter gällande antibiotikaresistens offentliggjordes: en nationell strategi mot antibiotikaresistenta bakterier och en rapport från presidentens vetenskapliga råd PCAST, President’s Council of Advisors on Science and Technology.

Läs kortrapporten Pdf, 229.4 kB.

Denna rapport är skriven av Anna Ledin vid Tillväxtanalys kontor i Washington och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.