2014-11-05

Sydkoreas SMF-politik

– exempel på stödprogram för etablerade SMF genom upphandling och exportfrämjande

Politik för små och medelstora företag (SMF) började prioriterats i Sydkorea under 1990-talet och en uppsjö av statliga initiativ för att hjälpa SMF har ackumulerats sedan dess. Ett stort upplevt problem ur ett politiskt perspektiv är att produktiviteten i små och medelstora företag har successivt minskat jämfört med de stora företagen sedan 1990-talet. En relativt ny trend i SMF-politiken i form av att prioritera förbättring av förutsättningarna för högpresterande (och ofta forskningsintensiva) medelstora företag.

SMF har enligt lag en priviligierad ställning i offentlig upphandling. Denna ställning bevakas av myndigheten/departementet Small and Medium Business Administration som ansvarar för SMF-strategier. Offentlig upphandling används särskilt för att driva marknadstillträde för forskningsintensiva SMF. Bland annat regleras hur mycket av inköp offentlig sektor ska göra från SMF.

”Program of procurement contingent product development” är ett matchningsprogram mellan SMF som leverantör och storföretag/offentlig sektor som kund. Genom programmet har SMBA har stött 1 580 projekt med 2,3 miljarder kronor under perioden 2002 till 2012. SMBA har för 2014 satt av en budget på 571 miljoner kronor för programmet. Programmet är utformat enligt en process där stora företag och/eller myndigheter först föreslår ett specifikt teknikutvecklingsbehov. Sedan väljer SMBA ut intresserade SMF för ändamålet, och går för dessa in med utvecklingsfinansiering. En målsättning med programmet att är att på detta sätt förenkla marknadsinträde för SMF som annars kan ha svårigheter med detta direkt efter att en produkt är utvecklad. Det ska även kunna gynna de deltagande större företagen och myndigheterna genom tillgång till innovativa och kostnadseffektiva tekniska lösningar framtagna i landet.

”World Class 300” är ett av de större aktiva programmen inriktade på högpresterande SMF. Det syftar till att stödja SMF, inom både traditionell och ny industri, som har visat teknikinnovationsförmåga och potential för global tillväxt. World Class 300 tillhandahåller anpassade tjänster till utvalda företag genom 26 program som involverar dryg 20 statliga myndigheter och institut med en total statlig finansiering på 4,7 miljarder kronor. Ett utmärkande exempel på ett delprogram under World Class 300 är programmet ”The Hidden Champion Initiative”, med syfte att skapa 100 sydkoreanska ”Hidden Champions” inom en tioårsperiod. Målet att hjälpa utvalda SMF att utvecklas till globala företag med mer än två miljarder kronor (300 miljoner USD) i exportintäkter.

Läs kortrapporten Pdf, 560.6 kB.

Denna rapport är skriven av Niklas Z Kviselius och Yoonjin Cho vid Tillväxtanalys kontor i Tokyo och från Seoul.