2015-01-14

Stöd till demonstration av gröna innovationer

Flera europeiska länder har riktade stöd till utveckling och demonstration av innovationer som bidrar till hållbar utveckling. Några av dem beskrivs i denna kortrapport.

Läs kortrapporten Pdf, 221.7 kB.

Denna rapport är skriven av Mats Engström vid Tillväxtanalys kontor i Stockholm och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.