2015-03-18

IMF-chefen Lagarde: Indien måste implementera planerade reformer och öppna upp sin ekonomi mer

Internationella valutafondens (IMF) verkställande direktör, Christine Lagarde, besöker just nu Indien. Hon väntas träffa premiärminister Narendra Modi, finansminister Arun Jaitley och riksbankschefen Raghuram Rajan. Så sent som den 11 mars skrev IMF upp prognosen för BNP-tillväxten för det innevarande finansiella året 2014-15 till 7,2 procent och för nästkommande år (2015-16) till 7,5 procent, vilket kan jämföras med IMF:s prognos från förra året, då tillväxten förväntades bli 5,6 procent för 2014-15 och 6,4 procent för 2015-16. Den indiska regeringens egen prognos för nästa år är än mer optimistisk, med en förväntan på 8,5 procents tillväxt, som underlag för den nyligen presenterade budgeten Länk till annan webbplats.. Enligt IMF stärks Indiens ekonomi tack vare positiv policyutveckling under den nya BJP-ledda regeringen, vilket förbättrar förtroendet för ekonomin, samt tack vare det låga oljepriset. Detta leder till ett förbättrat affärsklimat i Indien vilket förväntas leda till högre investeringsnivå det kommande räkenskapsåret. IMF påpekar dock att för att Indien verkligen ska uppnå dessa tillväxtnivåer måste landet få fart på investeringarna, accelerera implementeringen av de planerade strukturella reformerna och öppna upp sin ekonomi mer mot omvärlden.

Lagarde berömde vid sitt besök premiärminister Modi och riksbankschefen Raghuram Rajan (som för övrigt var chefsekonom vid IMF 2003-07) för att ha styrt Indiens ekonomi mot högre tillväxt och uppmanade samtidigt regeringen att se till att fler kvinnor kommer in på arbetsmarknaden för att ytterligare förstärka ekonomin.

Lagarde höll, den 16 mars, ett tal vid Lady Shri Ram College, ett college enbart för kvinnor vid Delhis universitet. Hon påpekade att subventioner ofta hjälper medelklassen mer än de fattiga och var därför nöjd att se att Indien har börjat skjuta balansen från subventioner till selektiva kontantbidrag. Detta har möjliggjorts av program för att se till att Indiens fattiga får bankkonton (Jan Dhan Yojana) Länk till annan webbplats., unika id-nummer (Aadhaar) Länk till annan webbplats., och genom att utnyttja mobiltelefon-baserade banktjänster.

Lagarde berörde Indiens fördelaktiga demografiska förhållanden (demographic dividend), det vill säga det faktum att Indien har en mycket stor ung befolkning (50 procent av befolkningen under 25 år) och att Indien 2030 kommer att ha den största gruppen människor i arbetsför ålder (1 miljard), vilket är fler arbetsföra än i USA, EU och Indonesien sammantaget.

Hur ska då Indien greppa denna möjlighet? Lagarde menade att Indien måste stärka sitt ekonomiska ramverk för att göra ekonomin motståndskraftig, flexibel och än mer tillväxtstödjande. Hon menade att den nyligen annonserade budgeten var ett steg i rätt riktning, särskilt betydelsefullt var intentionen att satsa stort på infrastrukturutbyggnad. Andra viktiga punkter för att konsolidera den indiska ekonomin, menade Lagarde, är fortsatta subventionsreformer och implementering av den annonserade nationella omsättningsskatten Länk till annan webbplats. (Goods and Services Tax; GST). Även en sund penningpolitik som håller nere inflationen och skapar en finansiell stabilitet är viktig och Lagarde nämnde i detta sammanhang att hon uppskattar den nyligen införda policyn med ett flexibelt inflationsmål. Slutligen påpekade Lagarde att en stabil finansiell sektor är viktig.

Ett ämne som Lagarde uppehöll sig länge vid var vikten av en inkluderande ekonomi och hon nämnde särskilt hur mycket som återstår för att ge flickor och kvinnor likvärdig tillgång till hälsovård och utbildning som pojkar och män. IMF har nyligen publicerat en rapport Länk till annan webbplats. om kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, vilken bl.a. visar att kvinnors deltagande på arbetsmarknaden är så lågt som 33 procent i Indien, långt under medelvärdet 50 procent och långt under nivån i Sydostasien (63 procent). Dessutom sjunker det kvinnliga deltagandet på arbetsmarknaden i Indien, till skillnad mot de flesta länderna. Gendergapet (skillnaden mellan mäns och kvinnors deltagande på arbetsmarknaden) är 52 procent, en av de största skillnaderna inom G-20.

Ett andra prioriterat område som Lagarde lyfte fram var finansiell inkludering vilket är ett bra sätt att bemyndiga individer och familjer och ge dem chansen att ta vara på potentiella möjligheter. Inom Jan Dhan Yojana-programmet gavs inom loppet av 8 månader 125 miljoner människor sitt första bankkonto. Ännu ett viktigt steg skulle vara att säkerställa att små- och medelstora företag har tillgång till rätt finansiella verktyg.

Det tredje och sista område som Lagarde lyfte upp som prioriterat var infrastrukturinvesteringar, såväl digitala som fysiska, för att koppla ihop människor och marknader. För att kunna nå framgång med initiativ såsom ”Make in India”, krävs tillförlitlig energiförsörjning, transport- och kommunikationssystem. Många projekt har fördröjts av regulatorisk osäkerhet och byråkrati. Det måste bli lättare att expropriera mark, tillståndsgivningen måste gå snabbare och det regulatoriska ramverket måste vara tydligt och stabilt så att den privata sektorn vågar investera. Här noterar Tillväxtanalys att under innevarande vecka protesterar oppositionspartierna mot regeringens förslag att ändra lagen för markexpropriering, ett lagförslag som nyligen antagits i parlamentets underhus (där regeringen har en majoritet av platserna), men som nu under veckan kommer upp för omröstning i överhuset, där regeringen är i minoritet (läs mer i veckans korta nyheter v. 11).

Lagarde avslutade sitt tal med att påpeka att Indien, i kraft av en starkt växande ekonomi, förtjänade en starkare roll i IMF, men att de reformer som antagits 2010, som skulle åstadkomma just detta, ännu inte har ratificerats av USA:s kongress.

Denna kortrapport är skriven av Andreas Muranyi Scheutz  vid Tillväxtanalys kontor i New Delhi och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsanalysuppdrag.

Källa:
http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/IMF-ups-Indias-growth-forecast-to-7-2-per-cent-for-current-fiscal/articleshow/46530387.cms Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.,
http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/India-must-seize-chance-to-be-top-economy-IMF-chief-Christine-Lagarde-says/articleshow/46578103.cms Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.,
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/bc55c5b0-cbc0-11e4-beca-00144feab7de.html?ftcamp=crm/email/_2015___03___20150316__/emailalerts/Keyword_alert/product&siteedition=intl#axzz3UcfveVdv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.,
http://www.imf.org/external/np/speeches/2015/031615.htm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
och Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.http://www.ft.com/intl/cms/s/0/8d4755ee-7d43-11e3-81dd-00144feabdc0.html#axzz3UcfveVdv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.