2015-03-27

En väg, ett bälte – den nya Sidenvägen

”En väg, ett bälte” är samlingsnamnet på utvecklandet av två parallella infrastruktursatsningar genom vilka Kina vill öka integrationen med sina grannar i Central- och Sydostasien.

Namnet på satsningarna är ”Den nya sidenvägens ekonomiska bälte”, med syfte att knyta ihop Kina med Europa landvägen via Centralasien, och ”Det 21a århundradets maritima sidenväg”, som ska koppla samman Kina med Sydostasien, Afrika och Europa sjövägen. Varken “bältet” eller ”vägen” följer någon klar sträckning rent geografiskt, snarare bör de ses som en strategi för ökad integrering mellan Kina och dess grannländer. Samtidigt skapar det förutsättningar för tillväxt i de (hittills eftersatta) centrala och västra delarna av Kina. Energisäkerhet och ökat regionalt inflytande, både militärt och kulturellt, spelar också en viktig roll i satsningen. Kina har inledningsvis öronmärkt motsvarande 340 miljarder SEK till en särskild infrastrukturfond för att påbörja satsningarna.

Ladda ner hela rapporten härPDF

Rapporten är skriven av Christer Ljungwall, Daniel Ekström och Felix Nyström Tillväxtanalys kontor i Peking och bygger på en genomgång av nyhetsartiklar och rapporter från kinesisk och internationell media samt samtal med personer i Tillväxtanalys kinesiska nätverk.