2015-04-15

Asiatiska banken för investeringar i infrastruktur – Sverige status som konstituerande medlem bekräftad

Tillväxtanalys har tidigare rapporterat om etablerandet av Asiatiska banken för investeringar i infrastruktur (AIIB). Banken har nu 56 bekräftade konstituerande medlemmar, men frågor kring ägarandelar, styrning samt vilka valutor som kommer att användas har ännu inte besvarats.

56 länder har godkänts som konstituerande medlemmar av AIIB. Sveriges status som konstituerande medlem bekräftades den 15 april (sista dagen då detta kunde ske). Ungerns medlemsstatus har inte bekräftats, annars har de flesta länder som ansökt om att vara konstituerande medlem godkänts.

Läs hela rapporten. Pdf, 426.5 kB.

Rapporten är skriven av Christer Ljungwall, Daniel Ekström och Felix Nyström vid Tillväxtanalys kontor i Peking. Den bygger på en genomgång av nyhetsartiklar och rapporter från kinesisk och internationell media.