2015-09-28

Indien presenterar sina planerade nationellt fastställda bidrag

Indisk media har rapporterat att Indiens planerade nationellt fastställda bidrag (INDC:s) enligt Parisprotokollet ska fastställas vid ett regeringssammanträde den 23 september.¹

Enligt medierapporteringen har energi- och miljöministerierna gemensamt utarbetat en mer aggressiv plan än tidigare för införande av förnybara energikällor. Arbetet har noggrant övervakats av premiärministerns kansli.

Den nya planen uppges innebär en utbyggnad av solkraft till en kapacitet av 250 GW och vindkraft till 100 GW fram till 2030, då den förväntade totala kraftgenereringskapaciten väntas uppgå till 850 GW vilket är mer än 20 gånger den installerade effekten i Sverige. Regeringen har sedan tidigare utlovat en utbyggnad till 100 GW solkraft och 60 GW vindkraft fram till 2022. Nuvarande installerad kapacitet är 3 GW solkraft och 23 GW vindkraft av totalt 276 GW installerad produktionskapacitet.

Den nya ambitiösa planen för utbyggnad av förnyelsebar energi möjliggör för Indien att fastställa sina INDCs till 35 procent reducering av växthusgasutsläpps-intensiteten jämfört med 2005 års nivå. Sedan tidigare har Indien utlovat en sänkning på 20-25 procent under 2005 årsnivå till 2020. Preliminära beräkningar antyder att Indien är på väg att nå den undre delen av detta intervall.

Det huvudsakliga tillskottet till Indiens kraftgenerering kommer att ske med kol-, sol- och vindkraft. Vad gäller vattenkraft bedömer regeringen att kapaciteten kan höjas måttligt från 56 GW idag till 80 GW 2030. För kärnkraft räknar man med en höjning från 6 GW till 16 GW 2030.

Det förväntas att de fastställda INDCs presenteras den 24 september inför premiärminister Narendra Modis tal den 25 september under den särskilda sessionen om hållbar utveckling vid FN i New York.²

¹ ”India's energy mix to have 40% renewable sources by 2030”, Business Standard, 22 september 2015, tillgänglig på: http://www.business-standard.com/article/economy-policy/india-s-energy-mix-to-have-40-renewable-sources-by-2030-115092200057_1.html Länk till annan webbplats.

² “India likely to announce national climate action plan on Wednesday”, 21 september 2015, The Economic Times, tillgänglig på: http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/india-likely-to-announce-national-climate-action-plan-on-wednesday/articleshow/49038417.cms?from=mdr Länk till annan webbplats.

Rapporten är skriven av Andreas Muranyi Scheutz vid Tillväxtanalys kontor i New Delhi och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.