2016-03-14

Arbetet med att klimatanpassa kinesiska städer

Arbetet med att klimatanpassa städer tar sig olika uttryck och former i olika delar av världen. I Kina har begreppet ”Sponge City” fått allt större spridning under de senaste åren.

”Sponge City” avser inte namnet på platsen där en populär tecknad seriefigur bor utan det handlar om att anpassa städer så att de kan hantera stora vattenflöden. Tanken är att städerna likt en svamp ska suga upp och lämna ifrån sig vattnet för att på så sätt också minska problemen med såväl översvämning som vattenbrist och torka.

Läs hela rapporten Pdf, 220.8 kB.

Denna rapport är skriven av Micael Hagman vid Tillväxtanalys kontor i Peking och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.