2016-11-01

Seminarium om antibiotikaresistens (AMR) i Peking

Antibiotikaresistens (AMR) är ett av de största hoten mot modern hälso- och sjukvård. Spridningen av antibiotikaresistens gör att risken för sjukdom och dödlighet ökar för åkommor och ingrepp som normalt inte medför några komplikationer, som exempelvis lunginflammation eller kejsarsnitt. Mer kunskap om hur antibiotikaresistens uppstår och sprids behövs för att skapa effektiva strategier. Samarbete mellan sektorer och länder är nödvändigt för att skapa djupare förståelse och för att förmedla kunskap.

Läs kortrapporten härPDF

Denna rapport är skriven av praktikanterna Louise Bjerring-Sabel och Gustav Helgesson tillsammans med analytiker Linda Westman vid Tillväxtanalys kontor i Peking och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.