2016-12-20

Artificiell intelligens inom japansk tillverkningsindustri

De senaste åren har ett flertal politiska initiativ – exempelvis skapandet av rådet Artificial Intelligence Technology Strategy Council – tagits i Japan för att stimulera utvecklingen och öka användningen av artificiell intelligens och robotik inom japansk tillverkningsindustri. Det primära motivet bakom initiativen är att artificiell intelligens har potential att bidra till ökad innovationskraft och ekonomisk tillväxt. Framför allt kan den öka produktiviteten inom tillverkningsindustrin, vilket är mycket relevant för Japan med tanke på dess minskande befolkning.

Japansk industri behöver även satsa på att utveckla fundamental teknik för artificiell intelligens eftersom behovet av djupinlärningsdrivna lösningar bedöms öka under de kommande åren. Ett exempel är för att hålla den japanska fordonsindustrin konkurrenskraftig med egenutvecklade självstyrande bilar.

Läs hela rapporten Pdf, 240.5 kB.

Rapporten är skriven av Sofia Samuelsson under ledning av Niklas Z Kviselius och Mats Engström vid Tillväxtanalys kontor i Tokyo och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevakningsuppdrag.