Tillväxtanalys bildas

Den 31 mars 2009 lades Glesbygdsverket ned liksom Nutek och ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier. Dessa tre myndigheter ersattes den 1 april 2009 med två nya – Tillväxtverket och Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys. Till de nya myndigheterna fördes också den verksamhet inom Konsumentverket som rörde kommersiell service.

Regeringen ville med denna omvandling skapa ett mer sammanhållet arbete inom politikområden med strategisk betydelse för nationell och regional konkurrenskraft.

Glesbygdsverkets historia

1991 startade verket under namnet Glesbygdsmyndigheten för att fortsätta att utveckla det arbete som påbörjats av den statliga glesbygdsdelegationen. 1995 bytte myndigheten namn till Glesbygdsverket. Ända från starten fanns verket i Östersund.

Glesbygdsverket följde och rapporterade om utvecklingen i landets glesbygder, landsbygder och skärgårdsområden. Verket arbetade på uppdrag av regeringen och sorterade under Näringsdepartementet.

Glesbygdsverkets uppdrag var att "verka för goda levnadsförhållanden och utvecklingsmöjligheter för glesbygds- och landsbygdsbefolkningen med tyngdpunkten i skogslänen inre delar och i skärgårdsområdena".

Generaldirektörer:
Marianne Ståhlberg 1991–1998
Pia Enochsson 1998–2003
Kerstin Wallin 2004–2009

ITPS historia

Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) var en svensk statlig förvaltningsmyndighet med uppdrag att bidra till en insiktsfull tillväxtpolitik. Institutets huvudkontor låg i Östersund.

ITPS grundades 1 januari 2001, då myndigheten tog över verksamheten hos dåvarande Statens institut för regionalforskning. ITPS tog 2001 över ansvaret för den verksamhet som tidigare bedrivits inom Sveriges Tekniska Attachéer, STATT.

Generaldirektörer:
Sture Öberg 2001–2007
Brita Saxton 2007–2009