Tillväxtanalys fram till 2016

På uppdrag av regeringen förändrades Tillväxtanalys verksamhet med start den 1 januari 2017. Förändringen innebar att myndighetens utlandsbaserade verksamhet och vissa uppgifter inom regional utveckling flyttades. Samtidigt fördjupades Tillväxtanalys uppdrag till att omfatta mer långsiktiga utvärderingar och analyser av tillväxtpolitisk relevans.

Dessa verksamheter flyttades från Tillväxtanalys den 1 januari 2017:

Analysplattformarna Pipos och Raps

Till och med 2016 hade Tillväxtanalys ansvar för analysplattformarna Pinpoint Sweden (Pipos) och Raps. Dessa används för statistik, som databaser och som prognosverktyg. De finns nu inom Tillväxtverkets verksamhet.

Pipos är en plattform som an­vänds för analyser av geografisk tillgänglighet. Pipos är framför allt ut­vecklat för att göra beräkningar av avstånd och tid mellan olika geografiska områden.
Tillväxtverkets Pipos-sida Länk till annan webbplats.

Raps är ett prognosverktyg och en databas. Raps används för analyser och prognoser av regioners utveckling.
Tillväxtverkets Raps-sida Länk till annan webbplats.

Espon 2020

Syftet med samarbets- och forskningsprogrammet Espon 2020 är att stödja arbetet med att öka effektiviteten i EU:s sammanhållningspolitik under de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna). Tillväxtanalys hade fram till och med 2016 regeringens uppdrag att vara kontaktpunkt för Espon i Sverige. Nu ligger uppdraget hos Tillväxtverket Länk till annan webbplats..

Grundläggande betaltjänster

Tillväxtanalys hade 2013–2016 regeringens uppdrag att administrera och utveckla en databas för att kunna följa och stödja utvecklingen av grundläggande betaltjänster. I uppdraget ingick även att producera statistik över kontanthantering och betaltjänster samt att se till att den fanns tillgänglig för landets regionala företrädare. Förutom detta tillhandahöll Tillväxtanalys verktyget Pipos Betalanalys som används som stöd för länsstyrelsens servicehandläggare i ärenden som rör grundläggande betaltjänster.

Verksamheten har nu flyttat till Tillväxtverket. Se Tillväxtverket Pipos Serviceanalys Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Utlandsbaserad omvärldsbevakning

Tillväxtanalys ansvarade till och med 2016 för utlandsbaserad omvärldsbevakningen inom tillväxt-, innovations-, forsknings- och utbildningspolitiken. Verksamheten har nu flyttat till Näringsdepartementet.

I de länder där Tillväxtanalys hade utlandsverksamhet utanför Europa fungerade myndigheten som Office of Science and Innovation vid de svenska ambassaderna.

Verksamheten bedrevs genom de utlandskontor som (2016) fanns i Brasilia, New Delhi, Peking, Tokyo och Washington samt vid Tillväxtanalys kontor i Stockholm. Tidigare fanns även kontor i Los Angeles och i Bryssel.

Tillväxtanalys utlandsbaserade verksamhet hade tre roller:

  1. Omvärldsbevakning
  2. Alliansbyggande
  3. Operativt stöd

Här finns omvärldsbevakningen från utlandskontoren samt Europabevakningen arkiverad. En stor del av bevakningen finns även i publikationsformen Svar direkt, som finns här.