Fedigt avad to baroande analysis  

-bastanopha gla baroandepolitiska dynkrepha ta analysis

Baroandeanalysis honkar jeck themmano bastanopha teli Näringsdepartementet ta kammar barobeddons uschalipha te analysera ta kerra dynkrepha sveddingens baroandepolitik. Dolle baroaste goli honkar te soralokerra dova sveddinska korobeschsoren ta te kerra astispha gla buttare meng an buttare ta baroande roddrelser an ovaroa steddos an themmet.

Vorsnos mengar ninna dynkrepha, analyser ta statistik an jick buvlo sveddinskt ta internationellt jakka. Vorsnos meng trummrar pre jick roddepha attjer janepha ta emperi ta vorsnos janephaphuv saste bescha to phuven gla politiska pottanden an barothemmeskebeddo. Vorsnos ninneskemengare kammar baroandepolitisk janepha an butt ovaroa tjakk. Vorsnos kettanesmengar tasa ninna vaver beddos ta lindrar andre avribeschande manisch ninna janepha gla te fussa fedigaste astispha phater.  Menget kerras nerrider Barothemmeskebeddo- kansliet.

Vorsnos uschalipha

Baroande-analysis goli honkar te dokka glan janephaphuv gla jeck fedig baroandepolitik ta te kerra gla internationellt trissephakerrande. Baroandeanalysis honkar barobeddons bastanopha gla dynkrepha. Analyser, avrithemmeske roddepha ta hilprande andre baroandepolitikens steddo. Bastanopha uschalipha nasht pastjas andre an kava:

  1. Dinsterinnovationer ta fedigt kerrande innovationssystem.
  2. Avrithemmeskekammoras gla te kerra gla globaliseringens astispha
  3. Hilprepha gla lovveskehilprande ta pennandedokkande
  4. Dova themmerionella dimensionernas dinstro gla fediga baroande an svacko sveddingen.
  5. Statistik ta databaser gla prealjurandepha ta soraloisering.
  6. Baroandepolitik ta fedig progressionpha.

Dova trinn attjerbekkningarna; Innovation ta blobal trissephasteddo, nevoroddrelsepha ta neutrionjibb ta tojaandepha ta themmeske baroande, uschalipha gla ovaroa bekkar attjer uschalileddrikan ta kettanesmengar gla fedigaste phater. Baroande-analysis honkar jeck themmeskebaschikerrande organisation ninna 40 mengare. Scherokammorat baschar an Östersund ta vorsnos kammar meng Stockholm. Scheromoschen bjushar Sverker Härd.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev