Tervetuloa Tillväxtanalysiin

- kasvupoliittisten arvioiden ja analyysien virasto

Tillväxtanalys on Ruotsin valtion julkishallinnon viranomainen, joka toimii elinkeinoministeriön alaisuudessa, ja hallituksen toimeksiannosta analysoi ja arvioi ruotsalaista kasvupolitiikkaa. Tavoitteena on vahvistaa valtion kilpailukykyä ja luoda edellytyksiä uusien työpaikkojen syntyyn kasvavissa yrityksissä eri puolilla maata.

Teemme arviointeja, analyyseja ja tilastoja laajasti ruotsalaisesta ja kansainvälisestä näkökulmasta. Työmme perustuu tieteeseen ja luotettavaan kokemukseen, ja tietopohjamme tavoitteena on muodostaa perusta hallituksen ja parlamentin poliittisille päätöksille. Työntekijöillämme on kasvupolitiikan asiantuntemusta useilta eri aloilta. Teemme lisäksi yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa ja tarvittaessa käytämme ulkopuolisia asiantuntijoita saavuttaaksemme parhaat mahdolliset tulokset. Toimintamme vaatii erittäin tiivistä yhteistyötä Hallituksen kanslian kanssa.

Tehtävämme

Tillväxtanalysin tavoitteena on valmistella menestyksekäs tietopohja kasvupolitiikasta ja edistää kansainvälisten kontaktien luomista. Tillväxtanalys on hallituksen alaisuudessa toimiva viranomainen, jonka vastuualueena on kasvupolitiikan arviointi, analysointi, globaalin tietoisuuden lisääminen ja edistäminen. Viranomaisen tehtävät voidaan jakaa seuraaviin painopistealueisiin:

  1. Palvelut, palveluinnovaatiot ja toimivat innovaatiojärjestelmät.
  2. Ulkomaiset toimistot, jotka hyödyntävät globalisaation tarjoamia mahdollisuuksia.
  3. Täydentävät toimet pääoman hankintaan ja neuvontaan.
  4. Alueellisen ulottuvuuden merkitys kasvun edellytyksille koko Ruotsissa.
  5. Tilastot ja tietokannat yleiskuvan muodostamiseksi ja tehokkuuden lisäämiseksi.
  6. Kasvupolitiikkaa kestävän kehityksen edistämiseksi.

Kolme osastoa: Innovaatio ja maailmanlaajuiset yhteisöt, Yrittäjyys ja yrityselämä sekä Saavutettavuus ja alueellinen kasvu vastaavat tehtäväsalkun eri osista ja tekevät yhteistyötä parhaiden tulosten saavuttamiseksi. Tillväxtanalys on maailmanlaajuinen yritys, jolla on 40 työntekijää. Pääkonttorimme sijaitsee Östersundissa ja toimimme lisäksi Tukholmassa. Pääjohtaja on Sverker Härd.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev