Vad är framgång för insatsen?

Vi har tidigare nämnt betydelsen av att översätta det övergripande syftet med insatsen till ett mer specificerat problem. Men, när kan man betrakta en insats som en framgång? Det finns i allmänhet flera alternativa utfall av en insats. Ibland kan det vara lämpligt att inkludera samtliga, men optimalt är om insatsen är utformad för att ha särskilt inflytande på ett begränsat antal utfalldimensioner. Utöver detta är det väsentligt om insatsens framgångsbeskrivning passar utifrån dess utformning.

Ett exempel: Anta en insats som syftar att främja export i mindre företag utan tidigare exporterfarenhet. Här kan välja mellan att mäta framgång i antalet nya företag som exporterar eller i ökad exportvolym (i absoluta eller i relativa termer). Men om insatsen t.ex. utformas som en resa till en exportmässa, är framgångskriteriet ”ökad export” inte en omedelbar konsekvens. Här bör man beskriva insatsens aktivitet (mässresan) som en del i en effektkedja (se även avsnitt 2.4) med tänkbara mekanismer för att nå framgång. Insatsen i form av mässresa bör därför beskrivas i form av utfall som deltagande och nya kunskaper som i sin tur antas leda till ökad export.

En insats sker sällan i ett vakuum. Parallellt kan det genomföras flera insatser, ramvillkor kan förändras, andra externa händelser av betydelse kan inträffa och så vidare. Sådant kan påverka utfallet. I liknande fall är det viktigt att beskriva hur utfallet påverkas. Detta för att öka möjligheterna att separera mellan insatsens och andra händelsers bidrag till framgången. Som en grundprincip bör en insats framgång alltid beskrivas i termer av additionalitet eller mervärde. Förändringar kan inträffa även utan en insats och därför ska framgången beskriva vad insatsen kan antas bidra med utöver det som ändå skulle ha skett.

När insatsen är av pilotstudiekaraktär kan framgången snarare beskrivas som hur väl insatsen är designad för att skaffa den information som efterfrågas. Vid tydlig gensvarsinformation på om insatsen ger avsedda effekter och vad som eventuellt behöver modifieras kan en pilotinsats betecknas som framgångsrik (se bild 1).

Läs mer: McConnell (2010) ”Policy success, policy failure and grey areas in-between” Länk till annan webbplats.

Bild 1. Pilotinsats, framgång och lärande