Metodutveckling

Metodutveckling är en del av vårt arbete med utvärderingar och analyser. Att analysera nya insatser och komplexa förhållanden kräver många gånger mer anpassade metoder än de som redan finns. Därför utforskar vi hur nya nya metoder kan användas och utvecklas i våra analyser.

Här nedan samlar vi våra metodrapporter. Det är rapporter där vi utforskat metoder för att utvädera delar av näringspolitiken.

Utvärderingsguide för genomförandemyndigheter

Vi utvecklar också metoder för de myndigheter som genomför tillväxtpolitiken. Ta del av vår utvärderingsguide - ett stöd till handläggare i planeringen av nya tillväxtpolitiska insatser. Metoden underlättar kommande utvärdering av insatsen.

Utvärderingsguide för genomförandemyndigheter

Metodrapporter

- utveckling av analys och utvärdering

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev