Metodutveckling

Metodutveckling är en del av vårt arbete med utvärderingar och analyser. För att analysera nya insatser eller nya komplexa förhållanden krävs ofta mer anpassade metoder än de existerande. Vi utvecklar också metoder för de myndigheter som genomför tillväxtpolitiken. På så vis vill vi möjliggöra en fortsatt utvärdering av insatserna och ett fortsatt lärande.

Metod

Utvärderingsguide för handläggare

Vi har tagit fram en utvärderingsguide - ett stöd till handläggare i planeringen av nya tillväxtpolitiska insatser. Metoden underlättar kommande utvärdering av insatsen.

Utvärderingsguide för genomförande myndigheter

Här hittar du våra senaste metodutvecklingsprojekt

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev