Nystartade företag

Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för statistikområdet
Nystartade företag. Statistiken omfattar två produkter: Nyföretagandet i
Sverige och Uppföljning av nystartade företag.

Nyföretagandet i Sverige

Tillväxtanalys statistik över nystartade företag redovisar antalet nya företag inklusive enskilda näringsidkare som inte har namnskyddat firmanamn. Den omfattar inte ägarbyten, ändringar av juridisk form eller andra ombildningar. Uppgifterna gäller således inte nyregistrerade företag, statistik som publiceras av Bolagsverket. Statistik över nystartade företag publiceras kvartalsvis på Tillväxtanalys hemsida samt i en årsrapport.

Uppföljning av nystartade företag

Uppföljning av nystartade företag redovisar antalet företag som fortfarande är verksamma tre år efter start. Undersökningen belyser även skillnader i överlevnad med avseende på exempelvis näringsgrenar och regioner. Vidare redovisas uppgifter angående attityder till att utöka verksamheten i företagen samt hinder för tillväxt. Undersökningen genomförs vanligtvis vartannat år.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev