Tillväxtanalys

Hur kan svensk AI-politik för näringslivet utvecklas?

Utvecklingen inom AI-området går snabbt framåt. Idag används AI inom en rad olika områden i näringslivet och på den politiska agendan ligger frågan högt. Tillväxtanalys har i ett antal rapporter studerat AI. Vilka möjligheter och hinder finns för företag att använda tekniken? Hur kan svensk AI-politik för näringslivet utvecklas? Och vad karaktäriserar företag som använder sig av tekniken? Det är några av frågorna vi tittat närmare på.

Ta del av Tillväxtanalys rapporter om AI

Företagsstöd under pandemin - lärdomar inför framtida kriser

I 13 delstudier analyserar och utvärderar Tillväxtanalys pandemistöden sammanlagda effekter på företag. Resultaten visar bland annat att de statliga stöden till näringslivet under pandemin påverkade sysselsättningen positivt och bidrog till att antalet konkurser minskade.

Ta del av rapporter, analyser och resultat här
test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev