Tillväxtanalys

Konkursstatistik

Högst antal konkurser sedan 90-talet

8 868 företag gick i konkurs under 2023, en ökning jämfört med 2022 och det högsta antalet sedan 90-talet. Konkurserna berörde 20 712 anställda. Det visar statistik som presenteras i årsrapporten, Konkurser och offentliga ackord 2023.

Läs mer om rapporten
Publikation

Distansarbete och flyttmönster

Möjligheten att helt eller delvis arbeta på distans gör det enklare att kombinera arbete i storstadsmiljöer med boende på andra platser. Det visar rapporten, Work from home and big city out-migration before and after the pandemic.

Läs mer om rapporten
Regeringsuppdrag

Utvärdering av det företagsfrämjande systemet

Tillväxtanalys har gjort en inventering av näringspolitiska insatser riktade till företag och över ansvariga aktörer. Vi ger också förslag på hur data för insatserna kan sammanställas på ett effektivt sätt.

Läs mer om regeringsuppdraget

Näringslivets FoU flyttar inte från Sverige

En ny rapport visar att det inte finns stöd för den oro som funnits för att viktig forskningsverksamhet som utförs i multinationella koncerner skulle vara på väg att lämna Sverige. När det gäller de svenska multinationella koncernerna ser man istället en tydlig hemmamarknadseffekt.

Läs mer om rapporten
test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev