Drivkrafter för ökad användning av AI

I vår senaste studie utforskar vi vad som hindrar och driver företagens användning av AI. Trots det stora intresset för och förväntningarna på utvecklingen av artificiell intelligens visar offentlig statistik att endast fem procent av de svenska företagen använder AI idag.

Läs mer om rapporten

Nulägesrapport kring coronastödens effekter

Resultat från finanskrisen visar att ett fortsatt högt användande av korttidsarbete riskerar att bromsa arbetsmarknadens återhämtning. Det är en av slutsatserna i vår återrapportering om effekterna av statens coronastöd riktade till svenska företag. Välkommen till en första återrapportering av vårt regeringsuppdrag där vi så långt det är möjligt följer upp de nationella coronastöden.

Ta del av rapporterna och presentationen av regeringsuppdraget
test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev