Statistik

Nystartade företag 2021

Tillväxtanalys nya statistikrapport visar att antalet nystartade företag under 2021 ökade med 7 procent jämfört med 2020. Den största ökningen låg inom transport- och magasineringsbranschen.

Ta del av rapporten

Seminarium 23/8

Hur kan svensk klimatpolitik bli mer kostnadseffektiv?

Är det möjligt att skapa en mer kostnadseffektiv nationell klimatpolitik? Hur samspelar de nationella målen med mål på EU-nivå och globalt? Och på vilket sätt skulle skogs-och marksektorn kunna bidra till en kostnadseffektiv klimatomställning?

Läs mer och anslut dig till webbinariet
Splash ikon för bakgrund på datum
23
augusti
Herobild
test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev