Ny studie - Företagens digitala mognad 2018

Nu i september presenterar Tillväxtanalys en ny studie om svenska företags digitala mognad och hur de presterar i internationella jämförelser. Läs mer.

Färre konkurser och fler anställda jämfört med augusti förra året

9 procent färre företag försattes i konkurs i augusti 2019 jämfört med förra året. Antalet anställda i företagen ökade med 12 procent. Läs mer.

Utvecklingen för svenska koncerner med dotterbolag utomlands

Statistik för 2017 över svenska koncerner med minst ett dotterbolag utomlands.

Offentliga och privata investeringar i forskning och innovation är helt centrala för den svenska tillväxten...

Som litet exportberoende land har acceptansen för strukturomvandling varit helt avgörande för den tillväxt Sverige har och har haft under många årtionden...

Ett bra företagsklimat är centralt för att skapa tillväxt och bygger på en väl fungerande infrastruktur som består av många delar...

Som en liten och öppen ekonomi är Sverige och svenskt näringsliv starkt beroende av handel med omvärlden...

Tillgång till kapital är en förutsättning för att företag ska kunna startas och växa och för att innovativa idéer ska kunna kommersialiseras...

Genom en kombination av teknikstödjande och marknadsdrivande styrmedel kan staten på olika sätt främja näringslivets gröna omställning...