Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet 2019

2019 fanns det 3 813 svenska koncerner med dotterbolag i utlandet, en ökning med 710 koncerner sedan år 2018. 2,2 miljoner personer var anställda i en svensk koncern med dotterbolag utomlands. Det är fler än någonsin. En tredjedel av dessa var anställda i Sverige. Ökningen förklaras till största delen av tjänstesektorns snabba tillväxt. Antalet anställda inom tillverkningsindustrin har kontinuerligt minskat för att senare plana ut efter finanskrisen.

Läs rapporten

Seminarium 27/9

Webbinarium: Betyder höga ESG-värden större motståndskraft?

Trots att ESG-värderingar inte är ett träffsäkert mått på hur hållbart ett företag är uppfattas höga värden som en investeringssignal. Vi har tittat närmare på hur ESG-presterarna klarade coronapandemins inledande börsfall bättre och vad beror det på. Välkommen till en spännande diskussion om resultaten av vår studie om ESG-presterarna.

Läs mer och anmäl dig här
Splash ikon för bakgrund på datum
27
september
Herobild

Nulägesrapport kring coronastödens effekter

Resultat från finanskrisen visar att ett fortsatt högt användande av korttidsarbete riskerar att bromsa arbetsmarknadens återhämtning. Det är en av slutsatserna i vår återrapportering om effekterna av statens coronastöd riktade till svenska företag. Välkommen till en första återrapportering av vårt regeringsuppdrag där vi så långt det är möjligt följer upp de nationella coronastöden.

Ta del av rapporterna och presentationen av regeringsuppdraget
test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev