Tillväxtanalys

Antalet nystartade företag minskade 2023

Under 2023 startades 65 050 nya företag. Det är en minskning med 11 procent jämfört med 2022. Nyföretagandet minskade inom de flesta branscher jämfört med föregående år. Den största minskningen skedde inom branschen finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet.

Hindras nya innovationer av lagar och regler?

Tillväxtanalys har studerat hur elspark­cyklar och drönare mottagits på mark­naden. Alltför långsam anpassning av regelverket skapade hinder för den nya tekniken och oönskade effekter för samhället.

Vi söker: Kvantitativ analytiker med databaskompetens

Du som har erfarenhet av kvalificerat kvantitativt analysarbete och har arbetat med databaser/datadelning – kanske är det här jobbet för dig?
Ansök senast 11 augusti!

Ett grönt äpple

Högt antal som berördes av kon­kurser i juni

2 854 anställda berördes av företags­konkurser i juni. En ökning med 67 procent jämfört med juni 2023 och högsta antalet berörda anställda i juni månad sedan 2013. Antal företag som gick i kon­kurs i juni var 915 stycken vilket är 3 procent högre än juni ifjol.

Ett grönt äpple

Konkurs­statistiken utökas

Statistik­portalen har utökats med mer innehåll om konkursstatistik och större möjlig­heter att dela upp års­statistik efter storleks­klass och finare bransch­klassi­­ficering I sam­band med detta upphör SCB att publicera konkursstatistik.

Ett grönt äpple

Statistikportalen Länk till annan webbplats.

I statistikportalen kan du ta del av, välja och ladda ner den statistik du är intres­serad av inom kategorierna, Kon­kurser och offentliga ackord, Ny­start­ade före­tag, Svenska koncerner med dotter­bolag i utlandet och Utlandsägda företag.

En person åker på en sparkcykel på en cykelbana i stadsmiljö

Webbinarium: Reglering av ny teknik – broms­kloss eller krockkudde?

I juni bjöd Tillväxtanalys in till ett webbinarium för att diskutera hur regleringar påverkar innovationer. Samtidigt publicerades en rapport som studerat hur introduktionen av elsparkcyklar och drönare i Sverige påverkades av regleringar.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev