Tillväxtanalys bjuder in till Nobelseminarium

Årets ekonomipris till Alfred Nobels minne har tilldelats en experimentell ansats inom biståndspolitiken. Kan en liknande ansats appliceras inom näringspolitiken och i så fall hur? Kom och diskutera med oss på Tillväxtanalys Nobelseminarium.

Stora kunskapsintensiva investeringar – orsaker, verkan och den offentliga sektorns roll

Vad är spridningseffekterna av stora kunskapsintensiva investeringar? Vad säger forskningen om offentliga sektorns roll för att främja dem? Detta är ett par av de frågor som undersöks i Tillväxtanalys senaste forskningsöversikt. Läs rapporten här.

Vill du bidra till att förbättra svensk tillväxtpolitik?

Nu söker vi en analytiker till avdelningen Infrastruktur och investeringar. Varmt välkommen med din ansökan!

Tillväxtanalys utvärderar Almis låneverksamhet

Vi har utvärderat tillväxteffekten av den låneverksamhet som det statligt helägda bolaget Almi Företagspartner AB (Almi) erbjuder landets små och medelstora företag.

Offentliga och privata investeringar i forskning och innovation är helt centrala för den svenska tillväxten...

Som litet exportberoende land har acceptansen för strukturomvandling varit helt avgörande för den tillväxt Sverige har och har haft under många årtionden...

Ett bra företagsklimat är centralt för att skapa tillväxt och bygger på en väl fungerande infrastruktur som består av många delar...

Som en liten och öppen ekonomi är Sverige och svenskt näringsliv starkt beroende av handel med omvärlden...

Tillgång till kapital är en förutsättning för att företag ska kunna startas och växa och för att innovativa idéer ska kunna kommersialiseras...

Genom en kombination av teknikstödjande och marknadsdrivande styrmedel kan staten på olika sätt främja näringslivets gröna omställning...