Är du redo för en ny utmaning?

Vi söker en chef som vill leda och inspirera kvalificerade medarbetare vid avdelningen innovation och grön omställning. Välkommen med din ansökan!

Ökning av antal nystartade företag i början av året

Under första kvartalet 2019 startade 18 570 företag jämfört med 17 961 företag första kvartalet 2018, en ökning med 3 procent.

Rapport om utvecklingen för svenska koncerner med dotterbolag utomlands

Statistik för 2017 över svenska koncerner med minst ett dotterbolag utomlands.

Påverkar närvaron av bankkontor de lokala företagens kredittillgång?

God närvaro av banker och banktjänstemän ökar kredittillgången för de lokala företagen. Det visar Tillväxtanalys utvärdering av företagens tillgång till lån via Almi Företagspartner AB.

Offentliga och privata investeringar i forskning och innovation är helt centrala för den svenska tillväxten...

Som litet exportberoende land har acceptansen för strukturomvandling varit helt avgörande för den tillväxt Sverige har och har haft under många årtionden...

Ett bra företagsklimat är centralt för att skapa tillväxt och bygger på en väl fungerande infrastruktur som består av många delar...

Som en liten och öppen ekonomi är Sverige och svenskt näringsliv starkt beroende av handel med omvärlden...

Tillgång till kapital är en förutsättning för att företag ska kunna startas och växa och för att innovativa idéer ska kunna kommersialiseras...

Genom en kombination av teknikstödjande och marknadsdrivande styrmedel kan staten på olika sätt främja näringslivets gröna omställning...