Tillväxtanalys

Utländska företags FoU-verksamhet spelar allt större roll i svenskt näringsliv

Under den senaste tioårsperioden har utlandsägda företag ökat sina FoU-satsningar väsentligt i Sverige. Det visar resultat presenterade i rapporten, Forskning och utveckling i internationella företag 2021

Läs mer och ladda ner rapporten

Förutsättningar för elintensiv industri i Sverige och Tyskland

Rapporten "Näringspolitik, konkurrenskraft och elpriser: Elintensiv industri i Sverige och Tyskland" granskar förutsättningar och strategier för ländernas elintensiva industri och lämnar flera näringspoliska förslag.

Läs mer

Ökning av konkurser i augusti

564 företag gick i konkurs under augusti, en ökning med 44 procent jämfört med augusti 2022. Antalet konkurser per månad har varit högt under ett längre tidsperspektiv och den utvecklingen fortsatte i augusti.

Här finns länk till den digitala presentationen
test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev