Startsida

Effekter av skattesubventioner riktade till branscher

Har skattelättnader riktade till företag i rut-, rot- och restaurang- och cateringbranscherna lett Sverige närmare de politiska målen om fler jobb i fler och växande företag? Läs vår nya rapport.

Landsbygdskommuner de stora vinnarna av rot-reformen

Tillväxtanalys utvärdering av rot-reformens sysselsättningseffekter visar att den har haft störst betydelse för landsbygdskommuner trots att den har skapat flest antal jobb i storstadskommuner. Läs mer

Sveriges exportfrämjande jämfört med andra länder i Europa

I vår nya rapport gör vi en jämförelse mellan Sveriges statliga exportfrämjande och motsvarigheten i övriga Europeiska länder. Läs mer

Vårt uppdrag och arbete under 2020

Vår analys- och utvärderingsplan är klar för 2020. Här kan du läsa mer om de studier vi kommer att arbeta med under året. Läs mer >>

Offentliga och privata investeringar i forskning och innovation är helt centrala för den svenska tillväxten...

Som litet exportberoende land har acceptansen för strukturomvandling varit helt avgörande för den tillväxt Sverige har och har haft under många årtionden...

Ett bra företagsklimat är centralt för att skapa tillväxt och bygger på en väl fungerande infrastruktur som består av många delar...

Som en liten och öppen ekonomi är Sverige och svenskt näringsliv starkt beroende av handel med omvärlden...

Tillgång till kapital är en förutsättning för att företag ska kunna startas och växa och för att innovativa idéer ska kunna kommersialiseras...

Genom en kombination av teknikstödjande och marknadsdrivande styrmedel kan staten på olika sätt främja näringslivets gröna omställning...